Trendem současnosti jsou produkty šetřící spotřebiteli čas

Convinience ve smyslu výhodné příležitosti a produktové inovace byly jedním z témat konference Retail in Detail.  Právě tzv. convenience výrobky, které spotřebitelé kupují pravidelně, bez většího přemýšlení o ceně nebo konkurenčních produktech, jsou současným spotřebitelem požadovány a poptávka po nich stále roste. Nejen tomu se věnovala ve své prezentaci Pia Schröder ze společnosti GfK Panel Services Deutchland.

Úspora času jako globální fenomén

„Poptávka po convenience produktech stoupá každým rokem. Dle provedených výzkumů jsou důvody stále větší obliby těchto výrobků především časová úspora a jednoduchost přípravy pokrmu,“ uvedla Pia Schröder. Tyto dvě možnosti zaznamenaly dohromady 62,5 % z celkového počtu odpovědí. „Ukazuje se, že lidé jsou v dnešní době pod značným časovým tlakem a úspora času je tak pro ně velmi důležitá.“

Snaha spotřebitelů o úsporu času je globálním fenoménem. Například v Anglii si dle výzkumů objednává celých 29 % obyvatel potraviny přes donáškovou službu. „V České republice se pak můžeme setkat například s produktem Mojito od společnosti Mattoni, které nevyžaduje žádný čas na přípravu a je ihned připraveno k podávání,“ dodává Pia Schröder.

Graf ke stažení ZDE

Češi současný trend potvrzují. Dle provedených průzkumů 2,7 miliónů obyvatel (26 % z celkového počtu obyvatel) raději zvolí na úkor peněz více volného času. Dle prezentující je však toto číslo podhodnocené a poukazuje na to, že  retailerům a výrobcům se zde nabízí daleko více prostoru.

Kvalita výrobků se stala požadovaným standardem

„Potřeby zákazníků se v posledních letech značně změnily. Úkolem výrobců a retailerů je na tyto změny pružně reagovat a přizpůsobovat se jim. Především je nutné analyzovat ty vlastnosti produktů, které spotřebitelé již nevnímají jako přidanou hodnotu výrobku, ale jako požadovaný standard,“ konstatuje Pia Schröder.

Příkladem takovéto změny chování je například ochrana zdraví. Většina convenince produktů není příliš zdravá. S rozvojem generačních chorob si však lidé své zdraví stále více hlídají (problémy s vysokým obsahem cholesterolu či obezitou). Retaileři a obchodníci by se tedy měli orientovat především na zdravotně nezávadné produkty. V praxi to znamená nabízet výrobky s vysokou nutriční hodnotou, s obsahem zdravotně podpůrných ingrediencí a především s detailními informacemi o obsažených látkách. Z průzkumů jednoznačně vyplývá, že ačkoliv takové výrobky spadají především do dražší cenové kategorie, poptávka po nich neustále roste.

Dalším měnícím se znakem ve spotřebitelském chování je změna role samotného vaření. V posledních letech se často stává zábavou. Pro retailery a výrobce se tak nabízí prostor například pro produkty s netradičními, exotickými ingrediencemi. Spotřebitelé při vaření velmi rádi experimentují a objevují nové chutě a možnosti. Přesto zde existuje silný trend tradičních a regionálních pokrmů. „Nejdůležitějším aspektem je však především čistota a nezávadnost potravin. Varovným příkladem z poslední doby může být například kauza s kontaminovaným mlékem v Číně,“ dodává Pia Schröder.

Informace pro média:

Informace pro média:

GfK Praha, s.r.o. je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění v České republice. Společnost byla založena v únoru 1991. Zabývá se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií i pro poskytovatele služeb ze soukromého
i veřejného sektoru.

GfK Praha, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 společnostmi působí po celém světě a pokrývá více než 90 zemí. Aktivity GfK ve střední a východní Evropě koordinuje firma GFK Austria se sídlem v Rakousku.

V roce 2000 se společnost GfK Praha, s.r.o. kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GFK Praha, s.r.o. a INCOMA Research.

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
verze pro tisk