Třetina Čechů si „ulívá“ peníze stranou a před partnerem to tají

Třetina Čechů žijících v manželském nebo partnerském svazku má tajnou finanční rezervu. Přitom u každého desátého muže či ženy je tato částka vyšší než tři měsíční příjmy. Zbývajících 22 % má skryté úspory do výše tří platů. Tajnou rezervu mají nejčastěji mladí do 30 let a respondenti věkové skupiny nad 50 let. Informace vyplynuly z průzkumu ING Bank Svět spoření.

O tom, co vede české muže a ženy k vytváření tajných finančních rezerv, můžeme jen spekulovat. Důvody budou u každého velmi individuální. Nejčastěji pravděpodobně půjde o pocit svobody a finanční nezávislosti, schopnost dopřát si osobní věci či prožitky bez vědomí partnera nebo naopak o touhu partnera při výročí překvapit nějakou nečekanou pozorností,“ komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank v ČR. „Pokud rodina finančně nestrádá, a ‚veřejná‘ výše úspor domácnosti je dostatečně vysoká pro krytí neočekávaných výdajů, není na tajných rezervách jednoho nebo i obou partnerů nic špatného.“

41 % domácností v Čechách spravuje rodinné finance z oddělených osobních účtů partnerů, které k vytváření tajných rezerv přímo vybízejí. Dalších 39 % má pouze společný účet s partnerem a necelá pětina dotazovaných má společný účet s partnerem a zároveň i vlastní účet. „Pro efektivní správu rodinných financí je dobré, když mají oba partneři přehled o celkových příjmech i výdajích domácnosti a alespoň o větších položkách také společně rozhodují. Nezáleží na tom, zda peníze odcházejí ze společného účtu nebo zda rodina vede výdaje ve formě domácího účetnictví, důležité je nastavení pravidel, aby z domácnosti ‚neodtékaly‘ peníze například za duplicitní položky nebo zbytné výdaje. Pokud má rodina o každodenním toku financí dobrý přehled, je větší šance na to, že dokáže více ušetřit. Tyto peníze pak může odkládat stranou, například na spořicí účet, a úspory využít třeba na krytí výdajů na společnou dovolenou,“ doplňuje Vaníček.

Graf – Tajné osobní finanční rezervy


ING Bank dlouhodobě sleduje chování domácností v oblasti spoření. Všechny dostupné informace a data z průzkumu jsou k dispozici na webových stránkách www.ingbanksvetsporeni.cz.


Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je sledovat spořicí chování Čechů. Prezentovaná data jsou za období duben 2013. Dotazování se účastnilo 522 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let, žijících v manželském nebo partnerském svazku. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.


 

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte: