Trh s technickým zbožím klesá

Výsledky GfK TEMAX® Czech Republic za druhé čtvrtletí 2010

Hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice se v druhém čtvrtletí roku 2010 meziročně snížila o 8 %.  Stejný meziroční pokles jsme vykázali i v porovnání prvního pololetí. Obrat meziročně narostl pouze u sektoru IT, u všech ostatních sledo-vaných sektorů došlo k poklesu, nejvýrazněji u telekomunikační techniky a spotřební elektroniky.

Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice si můžete stáhnout ZDE.

Malé domácí spotřebiče: Trh stále klesá

Trh s malými domácími spotřebiči ve 2Q 2010 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesl o 4,6 %. Tempo poklesu se ve srovnání s 1Q zrychlilo. Kromě kávovarů, které jako jediná produktová skupina zaznamenaly nárůst (+1,4 %), všechny ostatní produktové skupiny klesaly. Nejvýrazněji žehličky (-13,2 %), holicí strojky (-11,7 %) a fritézy (-11,6 %). Mírný pokles zaznamenáváme u klíčových skupin malých domácích spotřebičů – vysavačů (-0,8 %) a kuchyňských strojků, robotů a mixérů (-0,5 %).

Velké domácí spotřebiče: Negativní vývoj i v 2Q 2010

Prodeje v  sektoru velkých domácích spotřebičů vykázaly pokles o 12,2 % v porovnáním s 2Q 2009 a pokles 7,8 % oproti první polovině roku 2009. Pokles trhu pochází z tradičních prodejů. Internetový prodej, který je velmi silný v sektoru MDA, zaznamenal růst v první polovině roku 2010 v počtu prodaných kusů a nikoliv v obratu, kde čelil silné erozi cen. Pokles prodejů na trhu zaznamenaly jak volně stojící spotřebiče tak i spotřebiče vestavné. Chladicí a mrazicí technika pokračovala v poklesu i v 2Q 2010. Myčky nádobí, které si udržovaly mírný pozitivní trend v prvním čtvrtletí, začaly klesat stejně jako sporáky, trouby a odsavače par. Pračky a mikrovlnné trouby zaznamenaly menší pokles než ostatní kategorie velkých domácích spotřebičů.

Informační technologie: Růst nadále pokračuje

Stejně tak jako v předchozím čtvrtletí zůstává IT jedinou rostoucí skupinou i ve druhém kvartálu letošního roku. Růst se dostal na úroveň 7 % oproti 4,3 % ve 1Q. Jedinou kategorií, která meziročně rostla, zůstávají i nadále přenosné počítače, naopak monitory zůstávají nejhůře postiženou kategorií. Stolní počítače si ve druhém čtvrtletí tohoto roku dokázaly udržet stejný objem prodejů jako ve stejném období roku 2009. Růst mobilních počítačů je i nadále podpořen zájmem ze strany zákazníků o malé netbooky.

Spotřební elektronika: výrazný pokles obratu pokračuje

V sektoru spotřební elektroniky pokračoval pokles obratu i ve druhém čtvrtletí roku 2010. V porovnání druhého čtvrtletí i prvního půlroku jsme meziročně zaznamenali snížení trhu o 17 %. Trh klíčového segmentu, plochých televizorů, v kusech mírně roste, ale v hodnotovém vyjádření došlo v meziročním srovnání prvních pololetí k poklesu o téměř 10 %, což zásadním způsobem ovlivňuje trh celé spotřební elektroniky. Nicméně obrat ostatních produktových skupin klesá ještě výraznějším tempem, k největším propadům došlu u DVD přehrávačů/rekordérů a videokamer. V rámci plochých televizorů roste váha technicky pokročilejších modelů, tj. Full HD, 100/200Hz a LED přístrojů. Na trhu se také ve druhém čtvrtletí objevily 3D televize.

Foto trh: zpomalení negativního vývoje

Negativní vývoj foto trhu se v druhém čtvrtletí zpomalil na úroveň -5 % oproti stejnému čtvrtletí roku předcházejícího, zatímco v půlročním srovnání byl pokles 8 %. Ke snížení trhu došlo jak u kompaktních fotoaparátů s pevným objektivem tak i u zrcadlovek. Výrazný nárůst zaznamenává segment kompaktních přístrojů s výměnným objektivem, ale jeho váha na trhu je zatím ještě nízká.  

Telekomunikace: pokles tržeb zvolnil

Druhé čtvrtletí tohoto roku zaznamenalo snížení tempa poklesu tržeb oproti prvnímu čtvrtletí, kdy se trh meziročně propadl o čtvrtinu. Tento příznivý vývoj byl ovlivněn především zvýšením počtu prodaných kusu mobilních telefonů a smartphonů. Trh je stále ve znamení poklesu cen lépe vybavených modelů a neustávajícího zájmu o modely vybavené dotykovým displejem, případně technologií GPS. Na druhou stranu i přes tento trend neupadá zájem o jednoduché a levné modely.

Kancelářská technika: pokles trhu dále slábne

Tempo poklesu prodejů kancelářské techniky ve druhém čtvrtletí roku vý-razně zpomalilo, když celkové prodeje klesaly v hodnotě již pouze o 1,5 % a přiblížily se tak tržbám ze stejného období předchozího roku. Přispěl k tomu zejména vývoj na trhu multifunkčních zařízení, jejichž prodeje se na výsledcích celého sektoru podílejí největší měrou. V rámci této produktové kategorie pak nadále meziročně roste hodnota prodejů laserových multifunkčních zařízení.

Přehledný souhrn si můžete stáhnout ZDE.

Další informace naleznete ZDE.

Informace pro média:

Shrnutí

GfK TEMAX® Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK TEMAX® Report je vy-dáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných ob-chodním panelem GfK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com.
Pro další informace kontaktujte prosím: Zdeněk Bárta, tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com

O skupině GfK

GfK Group (skupina GfK) je celosvětově čtvrtou největší společností prová-dějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Cus-tom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 spo-lečnostmi pokrývá více než 100 zemí. Z počtu kolem 10 000 zaměstnanců (ke 30. září 2008) pracuje 80 % mimo Německo. Další informace o GfK Group najdete na našich webových stránkách: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk