Trh s technickým zbožím klesá


Výsledky GfK TEMAX® Czech Republic za druhé čtvrtletí 2009

Hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice se v první polovině roku 2009 snížila o 7 % v porovnání se stejným obdobím roku loňského.


S výjimkou segmentu telekomunikací, kde došlo k mírnému nárůstu, jsme u ostatních sledovaných sektorů (spotřební elektronika, malé a velké domácí spotřebiče, foto, IT a kancelářská technika) zaznamenali meziroční pokles obratu.

Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice naleznete ZDE.

Malé domácí spotřebiče: Krize polevuje

Ačkoli trh malých domácích spotřebičů meziročně neustále klesá (o 7,2 %), oproti prvnímu čtvrtletí tento pokles nebyl tak dramatický. Zásluhu na tomto výsledku měly hlavně prodeje kávovarů, které jako jediná skupina zazna-menaly v porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku nárůst.  Nejsilnější skupina, vysavače, jsou sice stále pod loňskou úrovní, ale jejich pokles kopí-roval změnu celého trhu.

Velké domácí spotřebiče: zmírnění poklesu

Meziroční pokles na trhu velkých domácích spotřebičů se ve druhém čtvrtletí roku 2009 mírně zmírnil, když dosáhl 5,5 % ve srovnání s 9,5 % v prvním čtvrtletí. Největší pokles prodejů byl zaznamenán u automatických praček, kde v první půlce roku 2009 poklesla hodnota jejich prodeje o 15 % oproti stejnému období minulého roku. Většina těchto propadů jde na vrub volně stojícím spotřebičům, které klesly o 13 %, zatímco vestavěné spotřebiče si dokázaly udržet úroveň loňského roku. Více než desetiprocentní pokles za-znamenaly také sporáky, chladničky a myčky nádobí. I přes pokračující ne-gativní trend se na trhu objevují známky oživení u některých segmentů jako například u varných desek, mikrovlnných trub a sušiček. Průměrná cena na trhu velkých domácích spotřebičů se meziročně téměř nezměnila. Výrazný nárůst cen zaznamenaly mikrovlnné trouby a odsavače par. Naopak nejvíce poklesly ceny mrazáků (zhruba o 3 %). K negativnímu meziročnímu vývoji v kusech i v hodnotě došlo výrazněji u internetového obchodu, který poklesl o více než 10 %.

Informační technologie: pokles trhu zpomaluje

Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2008 poklesl sektor informačních technologií v České republice v letošním druhém čtvrtletí o 9,4 % a dynamika poklesu trhu tak vzhledem k vývoji v předchozích obdobích zpomaluje. Jedinou rostoucí kategorií co do počtu prodaných kusů zůstávají v roce 2009 notebooky. Tento pozitivní vývoj byl, podobně jako v předchozích dvou čtvrtletích, ovlivněn poptávkou zejména po malých levnějších noteboocích a dále byl oslaben negativním vývojem prodejů ostatních produktových sku-pin, jako jsou stolní počítače a monitory.

Spotřební elektronika: ploché televizory již nedokáží kompenzovat pokles obratu ostatních kategorií

V rámci spotřební elektroniky pokračuje spotřebitelská poptávka po plochých televizorech podporovaná postupující digitalizací. Nicméně tempo růstu se začíná výrazně zpomalovat a u některých segmentů už dochází k meziročnímu poklesu trhu. Klíčovým segmentem zůstává LCD s úhlopříčkou 32 palců, ale mírně roste váha velkých obrazovek (37 palců a větší). Významný podíl na trhu už mají Full HD přístroje. Plánované vypínání analogového signálu v tomto roce by mělo dále podporovat prodeje plochých televizorů. V této souvislosti také dynamicky rostou prodeje set top boxů. Růst plochých televizorů však už nedokáže kompenzovat pokles obratu ostatních produktů spotřební elektroniky, a tak se celkový obrat spotřební elektroniky snižuje.

Foto trh: negativní vývoj pokračuje

Foto trh vykazuje za první pololetí tohoto roku tak jako v minulém roce negativní vývoj. Rostoucím segmentem jsou digitální zrcadlovky, ale v posledních měsících je meziroční tempo růstu jen minimální. Poklesy pro-dejů kompaktních přístrojů se pohybují už v řádu desítek procent. V rámci kompaktních přístrojů je patrný posun spotřebitelské poptávky k lépe vyba-veným modelům. Narůstá podíl přístrojů s větším optickým zoomem, optickou stabilizací obrazu, větším LCD displejem a širokoúhlým objektivem.

Telekomunikace: pokles prodejů mobilních telefonů se zrychluje

Ve druhém čtvrtletí 2009 zaznamenal trh telekomunikační techniky pokles o 2,8 % ve srovnání s druhým čtvrtletím předchozího roku. Rostoucí kategorií zůstávají smartphony, jak v internetových, tak zejména v tradičních pro-dejnách. Obrat ve vývoji celého telco sektoru je ovlivněn vyšším tempem poklesu prodejů mobilních telefonů a dlouhodobým poklesem prodejů tra-dičních kategorií (pevné telefony, faxy). Důvodem je vysoká nasycenost trhu a postupný odklon operátorů od subvencování prodeje přístrojů.

Kancelářská technika: růst pouze u scannerů

Tržby z prodeje kancelářské techniky zaznamenaly v letošním druhém čtvrt-letí ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 pokles o 10,2 %. Jedinou rostoucí kategorií co do počtu prodaných kusů i co do objemu tržeb zůstávají v roce 2009 scannery.  Růst tohoto segmentu však nedokázal kompenzovat poklesy obratů ostatních produktů kancelářské techniky, spojené s pokračující cenovou erozí.

Přehledný souhn naleznete ZDE.

Shrnutí

GfK TEMAX® Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK TEMAX® Report je vy-dáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných ob-chodním panelem GfK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com.
Pro další informace kontaktujte prosím:
Zdeněk Bárta, tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com

Informace pro média:


O skupině GfK

GfK Group (skupina GfK) je celosvětově čtvrtou největší společností prová-dějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Cus-tom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými
115 společnostmi pokrývá více než 100 zemí. Z počtu kolem 10 000
zaměstnanců (ke 30. září 2008) pracuje 80 % mimo Německo.Další informace o GfK Group najdete na našich webových stránkách: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk