Tri štvrtiny Slovákov nemajú osobný finančný plán

Aj napriek tomu, že takmer deväť z desiatich Slovákov sporí (86 %), finančný plán zostavený odborníkom má len asi štvrtina z nich. V oblasti poradenstva častejšie veria bankovým inštitúciám. Finančný plán od nich má alebo o ňom uvažuje 57 % Slovákov. Služby investičného odborníka využíva alebo plánuje využiť 46 % opýtaných. Takmer polovica slovenskej populácie však využitie finančného poradenstva vôbec neplánuje. Informácie vyplynuli z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments. Takmer štvrtina Slovákov má úspory vo výške troch až šiestich mesačných príjmov a asi jedna pätina má k dispozícii finančnú rezervu vyššiu, než je ich polročný príjem. Pre tieto skupiny obyvateľov je viac ako vhodné poradiť sa s investičným odborníkom o efektívnom zhodnocovaní úspor.

Ako najčastejšiu formu sporenia používa viac ako 70 % Slovákov bežný bankový účet, ktorý je, vzhľadom na nízke úrokové sadzby, najmenej vhodnou alternatívou pre zhodnocovanie úspor. Efektívnejšie investičné nástroje, akými sú napríklad podielové fondy, využívajú viac muži (13 %), naopak, u žien majú len minimálnu dôveru (8 %). Služby bankového alebo investičného odborníka pritom neplánujú využiť častejšie práve ženy (52 %).

Ženy sa v oblasti investovania a nakladania s financiami všeobecne považujú za opatrnejšie. Častejšie zvažujú všetky aspekty investície, a to nielen jej výnos, ale aj bezpečnosť a dostupnosť financií. Na úkor lepšieho zhodnotenia potom volia skôr konzervatívnejšie riešenia,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR, a dopĺňa: „Opatrnosť pri nakladaní s financiami je určite na mieste, ale v dnešnej dobe existuje množstvo investičných nástrojov, ktoré dokážu pri rozumnej miere rizika aj pri nižších, ale pravidelných vkladoch v strednodobom a dlhodobom horizonte priniesť veľmi zaujímavý efekt. Programy pravidelného investovania sú zvyčajne flexibilné a v priebehu zvoleného investičného horizontu môžete ich parametre meniť podľa individuálnych potrieb a svojich možností.“

Graf – Máte zostavený finančný plán od investičného odborníka? Na koho ste sa – alebo by ste sa v prípade potreby – obrátili?

Finančný plán od banky alebo investičného poradcu má 28 % mužov a 23 % žien. O využití služieb finančného poradenstva uvažuje ďalšia zhruba štvrtina opýtaných. Naopak, takmer polovica respondentov, častejšie ženy, uviedla, že nič také ani v budúcnosti neplánuje. „Z prieskumu vyplynulo, že o niečo viac veríme poradenstvu bankových inštitúcií než finančným poradcom. Pritom práve nezávislí investiční poradcovia majú komplexný prehľad o dostupných finančných produktoch na trhu, dokážu vykonať hĺbkovú analýzu finančnej situácie klienta a zostaviť finančný plán ušitý na mieru jeho individuálnym potrebám,“ dopĺňa Ovčarik.

Najzodpovednejšie sa k svojim financiám správajú obyvatelia Bratislavy, kde má osobný finančný plán zostavený bankou 38 % respondentov a od investičného odborníka 32 % opýtaných. Finančné poradenstvo využívajú častejšie tiež stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní občania.


Prieskum o sporení slovenskej populácie realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou Sofres Factum v auguste 2013 na vzorke 526 mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov. 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 26 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 330 investičných profesionálov.
Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.
Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 166,3 miliárd EUR (k 30. 9. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz