TSK otevřela novou cyklostezku Zbraslav - Jarov

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) dnes slavnostně zahájila provoz na nové cyklostezce Zbraslav – Jarov. Na pravém břehu Vltavy tak zpřístupnila více než 2,5 kilometru dvoupruhové obousměrné komunikace pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem a šířkou tři metry. Realizace první a třetí etapy probíhala souběžně v období dubna až srpna letošního roku. Na hranici metropole navazuje cyklostezka na trasu pokračující do Vranného nad Vltavou.

„Jsem rád, že jsme mohli novou cyklostezku Zbraslav – Jarov otevřít v plánovaném termínu ,a že stávající stovky kilometrů pražských cyklotras dnes můžeme rozšířit o další moderní komunikaci v turisticky atraktivní lokalitě Zbraslavi," uvedl šéf TSK Ladislav Pivec. „Pro letošní rok máme v oblasti rozvoje cyklistiky v hlavním městě naplánováno řadu dalších projektů, které, jak věříme, zpříjemní Pražanům jejich volný čas strávený v cyklistickém sedle," dodal.

Celková délka 1. a 3. etapy cyklostezky Zbraslav – Jarov je 2,615 kilometrů. Dvoupruhová obousměrná komunikace s šířkou 3 metry a asfaltovým povrchem bude sloužit jak pro cyklisty, tak pro chodce. Výstavba obou etap probíhala v období dubna až srpna 2014 a celkové náklady činily 21,8 milionů korun. Chybějící 2. etapa o délce 507 metrů bude realizována po vyřešení majetkoprávních vztahů. V současné době je v tomto úseku pěšina, která spojuje oba nové úseky (1. a 3. etapy).

„Cyklistika je v současné době na vzestupu a pro řadu lidí neznamená jen populární formu trávení volného času, ale pro čím dál více lidí je také alternativou přepravy do zaměstnání. Jsem proto rád, že dnes mohu předat Pražanům do užívání další úsek cyklotrasy, která vhodně doplňuje již tak hustou síť cyklostezek v naší metropoli," uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.