TWI summit prověřil i to, jak rychle lze nového pracovníka zaučit pro naprosto neznámou operaci

O své zkušenosti s implementací TWI metody se s účastníky summitu v Havlíčkově Brodě podělil Senior Master Trainer  Patrick Graupp.

Společnost DMC management consulting uspořádala počátkem října summit TWI v Havlíčkově Brodě. Metoda TWI – Training Within Industry implementuje základní lean standardy přímo v provozu klienta. Představil ji trenér a konzultant amerického TWI Institute Patrick Graupp, který byl trénován přímo v linii zakladatelů v Japonsku. Vysoce efektivní metodu účastníkům summitu přiblížil i prostřednictvím praktických ukázek přímo v provozu společnosti Hartmann Rico, která ji již úspěšně zavedla. TWI summitu se zúčastnilo celkem 22 zástupců devíti různých firem. DMC je jedinou společností akreditovanou pro implementaci metody TWI ve střední a východní Evropě.

„Účastníci nejvíce ocenili praktické ukázky přímo v závodě Hartmann Rico, kde měli možnost vidět v ‚přímém přenosu‘ předávání instrukcí a jejich využití. Někteří z nich si vyzkoušeli, jak rychle lze nového pracovníka zaučit pro naprosto neznámou operaci,“ uvedla Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting a jedna z akreditovaných lektorek TWI metody, a dodala: „Velkou devizou summitu byla také možnost společné diskuse a výměny informací mezi společnostmi, které metodu již implementovaly, a těch, kteří se s ní na summit přišli teprve seznámit.“

V rámci jednodenního summitu byla metoda přestavena z teoretického i praktického pohledu jako součást strategie implementace lean managementu ve společnosti. Z devíti společností, které se přednášky i následné návštěvy závodu Hartmann Rico zúčastnily, se jich šest s metodou setkalo poprvé. Jejich zástupci tak mohli načerpat zkušenosti od svých kolegů ze tří firem, které již mají zkušenosti s aplikací modulu Job Instructions. Jednou z nich je společnost Lego, která metodu implementuje v rámci nadnárodního projektu.

„Většina účastníků ze společností, kde již byla metoda aplikována, měla zájem o další moduly, zejména Job Methods,“ říká Markéta Šimáková, partnerka DMC management consulting a akreditovaná lektorka TWI metody. „Častou otázkou z publika byla možnost využití metody v konkrétních oblastech podnikání. Patrick Graupp potvrdil její využitelnost ve všech oborech na základě svých dlouholetých zkušeností s implementací metody i mimo výrobní oblast, například ve sféře služeb nebo zdravotnictví,“ doplňuje.

Společnost DMC organizuje workshopy k různým modulům TWI metody zhruba jednou za půl roku.  „Účast mezinárodně uznávaných kapacit, jako je Patrick Graupp, plánujeme určitě i v dalších letech. TWI Institute dokonce zvažuje organizaci mezinárodního summitu v roce 2014 v Praze,“ uzavírá Jitka Tejnorová.

Metoda TWI (Training Within Industry)
Jedná se o vysoce efektivní metodu, která implementuje základy štíhlé výroby přímo v provozu klienta. Program je součástí Toyota Production System (TPS) a vede zaměstnance ke standardizaci TPS metod, zavádí tyto je do běžné praxe a učí vedoucí pracovníky jejich využití ve čtyřech modulech – Job Instruction, Job Relations, Job Methods a Job Safety. Job Relations je, stejně jako ostatní moduly TWI, vysoce standardizovaný program, ve kterém nelze dělat změny ani výjimky. 

Informace k termínům školením TWI metody naleznete na stránkách www.dmc-cz.com.

Informace pro média:

DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Na českém trhu působí od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacie, mediální sféry – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz