U mladých manažerů tužka a papír stále ve hře!

Praha, 6. února 2009 - Z evropského průzkumu společnosti HP vyplývá, že nastupující mladá generace manažerů přikládá větší význam tištěným materiálům, jako podpoře pro rozhodování, než jejich starší kolegové. Z průzkumu zároveň vyplynulo, že více jak čtvrtina evropských malých a středních firem připravuje svá klíčová rozhodnutí mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech.

 Ve věkové kategorii 16-24 let dává přednost tištěným materiálům při přípravě klíčových rozhodnutí 84 % rozhodovatelů. Průměr všech věkových kategorií činí 77 % a v nejstarší skupině pracovníků (55-64 let) je míra preference tištěných materiálů pouze 59 %.

Průzkum zároveň ukázal, že častější využívání tištěných materiálů umožňuje skupině mladých pracovníků být flexibilnější v rozhodovacím procesu. Dle průzkumu 47 % mladých vždy nebo obvykle připravuje klíčová rozhodnutí během cest do a ze zaměstnání (průměrná hodnota v průzkumu byla 36 %). Dále z průzkumu vyplynulo, že 38 % mladých manažerů se zabývá klíčovými rozhodnutími vždy, či obvykle o víkendech a 17 % z nich během dovolených.

„Podle našeho výzkumu jsou to právě ti nejflexibilnější, co do času a místa rozhodování, kdo nejvíce používají tužku, papír a tištěné dokumenty. Tato takzvaná generace Y více než ostatní věkové skupiny spoléhá na klasické nástroje podpory rozhodovacích procesů. Mimo kancelář tito lidé dávají přednost před moderní výpočetní technikou tradičnímu papíru,“ uvádí Volume Product Manager CZ/SK, Igor Cucor a dodává: „HP je největším dodavatelem IT vybavení pro segment malých a středních podniků, proto nám tento průzkum poskytuje důležitý pohled do nitra rozhodovacích prostředků v malých a středních podnicích. Lépe tak můžeme pochopit jejich pracovní chování a specifické nároky.“

Průzkum proběhl v lednu letošního roku ve Velké Británii, Francii, Rusku, Nizozemí, Španělsku, Itálii a Německu a zúčastnilo se ho 1439 pracovníků malých a středních podniků.

Analytická společnost IDC označuje HP ve své studii jako lídra na trhu profesionálních tiskových řešení pro malé a střední podniky. Podle posledních výsledků zvýšilo HP podíl na tomto trhu za poslední čtvrtletí o 1,3 % na celkových 45,8 % .1

1
IDC Hardcopy Peripherals Tracker, January 2009

Informace pro média:

O společnosti HP:
HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz