Účastníci sedmého kolokvia Pioneer Investments se sešli ve vídeňském Hofburgu

V prostorách císařského paláce Hofburg ve Vídni se 12. listopadu sešli účastníci sedmého ročníku kolokvia investiční skupiny Pioneer Investments. Letos v pořadí již druhé prestižní setkání tentokrát nabídlo pohled na aktuální vývoj monetární politiky a strukturální reformy jako pomoc při oživení světové ekonomiky. Pozvání na investiční konferenci opět přijali odborníci z řad laureátů Nobelovy ceny, významných akademiků a klíčových osobností mezinárodních finančních institucí, jako je Evropská centrální banka (ECB).

Guvernér Rakouské národní banky a člen rady guvernérů ECB profesor Ewald Nowotny a Thomas J. Sargent, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2011 a poradce Fedu, diskutovali s Giordanem Lombardem, ředitelem investic a zástupcem generálního ředitele Pioneer Investments, o současných nástrojích využívaných v monetární politice a strukturálních reformách. Předvedli také, jak by mohly makroekonomické faktory ovlivnit úrokové sazby, spready a volatilitu, které budou klíčové pro investiční rozhodování. Ve svých příspěvcích se zamýšleli nad budoucností finančních trhů a nad konkrétními strukturálními změnami, které by mohly přispět k jejich oživení.

Vídeňské kolokvium bylo v letošním roce již druhou investiční konferencí tohoto formátu, kterou naše skupina uspořádala.Chtěli jsme reagovat na aktuální události a vytvořit možnost diskutovat v rámci odborného fóra na téma monetární politiky, které se v posledních měsících dotklo významně řady nejen evropských ekonomik. Za dobu své existence se naše globální kolokvia etablovala jako diskusní platforma té nejvyšší kvality a pro zúčastněné odborníky jsou vždy velkou výzvou i přínosem,“ říká Roman Pospíšil, generální ředitel společností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR.

Ve speciálním bloku s názvem „Klient v centru pozornosti“ věnovaném výzvám a příležitostem, jimž investoři čelí v současném cyklu monetární politiky, debatovali přední odborníci o tom, jak poskytovat řešení a podporovat domácnosti v prostředí nízkých výnosů a pomoci jim připravit se na riziko růstu úrokových sazeb.

Mezi účastníky, kteří v rámci letošního kolokvia přednesli své příspěvky, patřili:

• Ewald Nowotny, guvernér rakouské centrální banky a člen rady Evropské centrální banky,

• Thomas J. Sargent, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2011 a poradce Fedu,

• Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D., profesor makroekonomie a veřejné politiky z mnichovského Institutu sociálního práva a politiky Maxe Plancka, člen Německé národní akademie věd,

• Willibald Cernko, generální ředitel UniCredit Bank Austria,

• Werner Kretschmer, generální ředitel Pioneer Investments Austria, generální ředitel pro region Austria & CEE

• Giordano Lombardo, ředitel investic a zástupce generálního ředitele Pioneer Investments.


 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 166,3 miliard EUR (k 30. 9. 2013). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.


 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
kolokvium Pioneer Investments, 12. 11. 2013, Hofburg, Vídeňkolokvium Pioneer Investments, 12. 11. 2013, Hofburg, Vídeň