Účastníci siedmeho kolokvia Pioneer Investments sa zišli vo viedenskom Hofburgu

V priestoroch cisárskeho paláca Hofburg vo Viedni sa 12. novembra zišli účastníci siedmeho ročníka kolokvia investičnej skupiny Pioneer Investments. Tento rok v poradí už druhé prestížne stretnutie tentoraz ponúklo pohľad na aktuálny vývoj monetárnej politiky
a štrukturálne reformy ako pomoc pri oživení svetovej ekonomiky. Pozvanie na investičnú konferenciu opäť prijali odborníci z radov laureátov Nobelovej ceny, významných akademikov a kľúčových osobností medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Európska centrálna banka (ECB).

Guvernér Rakúskej národnej banky a člen rady guvernérov ECB profesor Ewald Nowotny
a Thomas J. Sargent, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2011 a poradca Fedu, diskutovali s Giordanom Lombardom, riaditeľom investícií a zástupcom generálneho riaditeľa Pioneer Investments, o súčasných nástrojoch využívaných v monetárnej politike
a štrukturálnych reformách. Predviedli tiež, ako by mohli makroekonomické faktory ovplyvniť úrokové sadzby, spready a volatilitu, ktoré budú kľúčové pre investičné rozhodovanie. Vo svojich príspevkoch sa zamýšľali nad budúcnosťou finančných trhov a nad konkrétnymi štrukturálnymi zmenami, ktoré by mohli prispieť k ich oživeniu.

Viedenské kolokvium bolo tohto roku už druhou investičnou konferenciou tohto formátu, ktorú naša skupina usporiadala. Chceli sme reagovať na aktuálne udalosti a vytvoriť možnosť diskutovať v rámci odborného fóra na tému monetárnej politiky, ktorá sa v posledných mesiacoch dotkla významne mnohých, nielen európskych ekonomík. Počas svojej existencie sa naše globálne kolokviá etablovali ako diskusná platforma tej najvyššej kvality a pre zúčastnených odborníkov sú vždy veľkou výzvou i prínosom,“ hovorí Roman Pospíšil, generálny riaditeľ spoločností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR.

V špeciálnom bloku s názvom „Klient v centre pozornosti“, venovanom výzvam a príležitostiam, ktorým investori čelia v súčasnom cykle monetárnej politiky, debatovali poprední odborníci o tom, ako poskytovať riešenia a podporovať domácnosti v prostredí nízkych výnosov a ako im pomôcť pripraviť sa na riziko rastu úrokových sadzieb.

Medzi účastníkov, ktorí v rámci tohtoročného kolokvia predniesli svoje príspevky, patrili:

• Ewald Nowotny, guvernér rakúskej centrálnej banky a člen rady Európskej centrálnej banky,

• Thomas J. Sargent, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2011 a poradca Fedu,

• prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D., profesor makroekonómie a verejnej politiky z mníchovského Inštitútu sociálneho práva a politiky Maxa Plancka, člen Nemeckej národnej akadémie vied,

 Willibald Cernko, generálny riaditeľ UniCredit Bank Austria,

• Werner Kretschmer, generálny riaditeľ Pioneer Investments Austria, generálny riaditeľ pre región Austria & CEE,

• Giordano Lombardo, riaditeľ investícií a zástupca generálneho riaditeľa Pioneer Investments.

 

Informace pro média:


O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.
Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.
Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 166,3 miliárd EUR (k 30. 9. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
W. Kretschmer, generální ředitel Pioneer Investments Austria7. kolokvium Pioneer Investments, 12. 11. 2013, Hofburg, Videň