UNICEF na Haiti pomáhá od prvních chvil po zemětřesení

Krizová pomoc UNICEF dětem na Haiti pro prvních šest měsíců je plánována ve výši 127 milionů US dolarů.

UNICEF na Haiti monitoruje situaci od prvních chvil po katastrofě, a to i přes škody, které zde jeho zastoupení utrpělo. Bezprostředně po neštěstí začal okamžitě organizovat první neodkladnou pomoc – tablety na čištění vody, léky a zdravotnické potřeby, orální rehydratační sůl proti dehydrataci dětí s průjmovým onemocněním, hygienické potřeby, plastikové nádoby na vodu, nádobí a potřeby na vaření, přikrývky, stany a další vybavení, důležité pro přežití a zdraví dětí. Důležitou součástí dodávek UNICEF jsou i výživové přípravky pro krizové situace.

Zemětřesení, které 12. ledna zdevastovalo rozsáhlou část Haiti, za sebou podle posledních odhadů zanechalo na 200 tisíc mrtvých a vážně zasáhlo do života 3,5 milionů lidí, z nichž velká část zůstala bez domova. Nejvíce ohroženou skupinou populace jsou děti – polovina z 9,6 milionů obyvatel Haiti je ve věku do 18 let.

Krizová pomoc UNICEF je koordinována z Port-au-Prince, Panamy a Santa Dominga. Kromě pracovníků UNICEF Haiti se na konkrétní pomoci přímo na místě podílejí pracovníci UNICEF ze sousedních zemí i specialisté UNICEF z celého světa (na logistiku, výživu, ochranu dětí, apod.).

UNICEF, který na Haiti působí trvale od roku 1949, je zde po zemětřesení vedoucí organizací pro poskytování a koordinaci pomoci v oblasti vody-sanitace-hygieny, zdravotní péče, výživy, vzdělávání a ochrany dětí. Prioritním úkolem UNICEF je také vyhledávání ztracených dětí, jejich registrace a slučování s rodinami a zajištění co nejrychlejšího návratu dětí do škol, protože školní docházka a pravidelný kontakt s vrstevníky je nejlepším způsobem pro odstranění psychosociálních traumat, které děti postihly.


Přispět je možné:

• na sbírkový účet UNICEF ČR:   11771177/0300, v.s. 800
• odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS UNICEF na číslo 87777
(cena DMS je 30 Kč, UNICEF na pomoc dětem obdrží 27 Kč)

V příloze tiskové zprávy najdete fotografie ilustrující aktuální situaci na Haiti. Na požádání Vám rádi zašleme fotografie ve vyšším rozlišení.

Informace pro média:

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pracuje trvale 157 zemích světa. Soustředí se na okamžitou humanitární pomoc v situacích katastrof i na dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. Programy na pomoc dětem nejsou financovány z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků a prodeje blahopřání a dárkového zboží s logem UNICEF.

Kontakt:
Český výbor pro UNICEF
Rosa Šimberská
Tel.: 257 321 817
Mobil: 724 047 820
rsimberska@unicef.cz
www.unicef.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Hana Šimůnková
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 527 667
E-mail: hana.simunkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk