Uplatňování výsledků vědeckých výzkumů v praxi v ČR proti Evropě stále pokulhává

Biologické centrum Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích úspěšně dokončuje projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0082). Zaměřoval se na vzdělávání akademických pracovníků v problematice přenosu poznatků a technologií do praxe s důrazem na ochranu duševního vlastnictví. Cílem projektu bylo zlepšit uplatnění výsledků vědecké práce na trhu. V rámci projektu bylo vyškoleno 200 vědeckých pracovníků z celé ČR, zkušenosti 4 z nich byly zpracovány formou případových studií, které dále poslouží jako výukový materiál a budou mj. k dispozici pro inspiraci i široké veřejnosti, a to prostřednictvím webové platformy www.inosfera.cz, která vznikla v souvislosti s projektem. Hlavním partnerem a školitelem pracovníků byla společnost ILA, s.r.o. Dalšími partnery projektu jsou: Ústav systémové biologie a ekologie ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav biologie obratlovců a Univerzita Karlova. Podrobnosti k projektu jsou též k dispozici na http://ttm.bc.cas.cz/.


„Biologické centrum AV ČR má velmi dobrou úroveň ve výzkumu a výsledky úspěšně uplatňuje v předních světových časopisech. Některé z nich byly před publikací podány jako patenty nebo průmyslové či užitné vzory, ze zkušenosti ale víme, že by jich mohlo být podstatně více. Nyní přihlašujeme 2–3 patenty ročně, po vyškolení pracovníků je naším cílem tento počet zdvojnásobit,“ uvedl koordinátor projektu prof. RNDr. František Sehnal, CSc., z BC AV ČR a dodal: „Aby byla současná věda opravdu moderní a konkurenceschopná na evropském fóru, musejí její výsledky vykazovat i komerční potenciál.“


Školení vědeckých pracovníků zajišťovala jako partner projektu společnost ILA, s.r.o. „Celkem jsme proškolili více než 200 osob z celé ČR. Téměř 150 účastníků absolvovalo kurz úspěšně a získalo závěrečný certifikát. 16 ze 150 úspěšných absolventů se zúčastnilo zahraniční stáže na Heriot-Watt University v Edinburghu, 5 odborníků dokončilo celou sérii kurzů v transferu technologií až po nejvyšší úroveň Technology Transfer Manager – Expert, která spočívá v praktickém procesu komercializace. Zkušenosti 4 z nich byly zpracovány formou případových studií,“ řekl hlavní školitel projektu RNDr. Ivan Dvořák, CSc., ze společnosti ILA, s.r.o.
Jedním z vynálezců a úspěšných absolventů kurzu je i RNDr. Petr Kopáček, CSc., z Parazitologického ústavu BC AV ČR, autor prezentace „‚On the Road‘ – od objevu feritinu 2 ke komerční protiklíštěcí vakcíně“. Tato prezentace vysvětluje komercializační cestu původců patentu „Feritin 2 pro imunizaci organismu proti klíšťatům“ a upozorňuje na chyby, ke kterým v jejím průběhu došlo.


V rámci projektu vznikla také platforma www.inosfera.cz. Postupně si vybudovala status nezávislého média, které na jediném místě shromažďuje novinky ze světa inovací, jež jsou jinak značně roztříštěné po celém internetu. Přejímaný obsah ovšem doplňují a ze stále větší části nahrazují původní příspěvky. V tomto trendu chce redakce portálu pokračovat. Inosfera.cz je aktivní též na sociálních sítích, kde stejně jako na hlavní webové stránce probíhají diskuse ke konkrétním příspěvkům.

Informace pro média:

Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0082) a jeho financování
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Celková výše přidělené dotace je 23 342 185,96 Kč. Podíl dotace z Evropského sociálního fondu činí 19 840 858,06 Kč, podíl dotace ze státního rozpočtu 3 501 327,90 Kč. K dnešnímu dni je vyčerpáno 16 910 862,25 Kč, tj. 72 % dotace


Biologické centrum Akademie věd České republiky
BC AV ČR je součástí Akademie věd České republiky a nachází se v Českých Budějovicích ve společném areálu s Jihočeskou univerzitou. Se svými 440 zaměstnanci (někteří s částečným úvazkem) a 96 doktorandy se stalo největším mimopražským ústavem Akademie věd a jednou z významných institucí s daným výzkumným profilem v Evropě. Biologické centrum zahrnuje Entomologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Parazitologický ústav, Hydrobiologický ústav a Ústav půdní biologie.
Centrum provádí biologický výzkum, který sahá od studií na modelových organismech až k prakticky orientovanému řízení komplexních ekosystémů. Cíle studií zahrnují inovativní využití přírodních zdrojů, zvýšení zemědělské produkce pomocí genetických modifikací či objasnění regulačních drah důležitých pro lidské zdraví a zároveň přístupných detailnímu zkoumání na bezobratlých živočiších. Tyto studie doplňuje výzkum zaměřený na ochranu životního prostředí a zachování přírody a na obnovu ekosystémů poškozených zemědělstvím, nesprávným vodním hospodářstvím, těžbou nerostných surovin a ostatními lidskými činnostmi.

Stance Communications, s.r.o.
Vendula Martinovská
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: vendula.martinovska@stance.cz