ÚS v tichosti projednával již 40. stížnost ve věci protiústavní regulace nájemného

Praha, 22. 9. 2009 – Ústavní soud 9. 9. 2009 projednával v tichosti při ústním jednání již 40. stížnost ve věci protiústavní regulace nájemného. Soud ve věci stížnosti dosud nerozhodl, ale podle Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) je možné očekávat stejné rozhodnutí – zrušení všech těchto rozsudků z důvodu porušení ústavního práva stěžovatele.


Jako v předešlých případech šlo o stížnost majitele, jehož žalobu ohledně náhrady za protiústavní regulaci nájemného soudy zamítly. Ústavní soud však pokaždé podobné rozsudky zrušil. „Od roku 2000 nedošlo na základě předešlých nálezů ÚS k potřebným změnám legislativy, které by respektovala i rozhodovací praxe obecných soudů,“ říká tisková mluvčí OSMD Aneta Červenková a dodává: „Žádnému majiteli domu se tak nedostalo od státu jakékoliv náhrady a celá situace donutila majitele, aby podali dosud největší žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.“

Sdružení již v roce 2007 zaslalo řadě ústavních činitelů otevřený dopis, ve kterém jasně deklarovalo důsledky dlouholetého, zdánlivě dosud beztrestného, ignorování nosných částí nálezů Ústavního soudu. V ojedinělých odpovědích byly vyřčené obavy OSMD odmítány.
Vývoj v následujících letech tak dal plně za pravdu prognózám OSMD, které varovaly před naprostou destrukcí vztahů mezi pronajímateli nemovitostí a nájemci. OSMD v neposlední řadě upozorňovalo na celospolečenské dopady nerespektování nálezů ÚS, které našlo svůj logický důsledek i v současné ústavní krizi.

 

Informace pro média:

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v České republice je zájmovým sdružením občanů, které vzniklo v roce 1990. Sdružení usiluje o to, aby vlastníci nemovitostí měli zaručena základní vlastnická práva, tj. právo vlastnit, držet a disponovat svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby nebyli znevýhodňováni proti vlastníkům jiného majetku. 
OSMD se angažuje i v dalších aktivitách spojených s vlastnictvím nemovitostí, včetně participace na vybudování systému sociálního bydlení formou adresných dávek všem v nezaviněné nouzi. OSMD je členem mezinárodní organizace vlastníků nemovitostí, UIPI (
www.uipi.com).

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
Aneta Červenková
Tel.: 777 227 569
E-mail: tiskova-mluvci@osmd.cz