Úspěšný dluhopisový fond Pioneer Funds – Strategic Income nyní měnově zajištěn do české koruny


Dluhopisový fond Pioneer Funds - Strategic Income je od 19. července nově měnově zajištěn do české koruny. Tento podfond s vysokým výnosovým potenciálem a dlouhodobou úspěšnou historií patří mezi přední produkty skupiny Pioneer Investments zaměřené na cenné papíry s pevným příjmem. Agentura Morning Star jej v červnu ohodnotila pětihvězdičkovým ratingem.

Pioneer Funds – Strategic Income může investovat do všech sektorů dluhopisového trhu, včetně rozvíjejících se trhů a dluhopisů s vysokým výnosem (tzv. high yields). Zkušený portfolio manažer Kenneth J. Taubes a jeho tým pečlivě sleduje vládní i firemní dluhopisy a aktivně reaguje na aktuální situaci na trhu, čímž zvyšuje výnosový potenciál podfondu a omezuje rizika.

„Objem majetku pod správou překračující 2 miliardy dolarů umožňuje podfondu investovat do velkého množství titulů. Proto i největší pozice v portfoliu tvoří jen 1 % z celkového majetku, což není mezi fondy obvyklé,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR, a dodává: „Navíc díky tomu, že je nyní možné do podfondu investovat i v rámci třídy zajištěné do českých korun, nemusí se čeští investoři bát, že by v důsledku posilování koruny proti dolaru nebo nežádoucím zvýšením volatility kurzu byli ochuzeni o část svých potenciálních výnosů.“

Podfond je určen zejména pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem tři a více let, kteří chtějí investovat na specializovaných trzích s pevným příjmem a jsou ochotni akceptovat riziko krátkodobých poklesů vyvolaných kolísáním cen  na dluhopisových trzích.

Kromě nové korunové třídy je dluhopisový podfond Pioneer Funds – Strategic Income k dispozici také ve třídě v USD a EUR.

Uvedením měnově zajištěné třídy do CZK Pioneer  Funds – Strategic Income rozšířil řadu podfondů lucemburské rodiny Pioneer Funds, které tuto možnost investorům v České republice již nabízejí -  jako je např. akciový Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, lucemburský klon třetího nejstaršího fondu na světě – Pioneer Fund založeného již v roce 1928.


Upozornění: Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na
www.pioneer.cz/pouceni o rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).
Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments
je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 30. červnu 2011 aktiva v hodnotě více než 178,103 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz