Uspořádali jsme zahajovací recepci Česko-lichtenštejnské společnosti

Stance Communications se podílela na organizaci slavnostního večera pro více než 130 hostů, kterým 11. dubna oficiálně zahájila svou činnost nově vzniklá Česko-lichtenštejnská společnost. Setkání v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě hostili dědičný princ Alois z Lichtenštejna a lichtenštejnská velvyslankyně v Rakousku a České republice Maria-Pia Kothbauer.

Princ Alois, který od roku 2004 vykonává pravomoci vládnoucího knížete Lichtenštejnska, ve svém projevu zdůraznil historické vazby svého rodu s českými zeměmi. Rovněž vyjádřil naději, že se oběma zemím – Lichtenštejnsku a České republice – v budoucnu podaří překonat dosud nevyřešené problémy, které vznikly v důsledku poválečného vývoje v Československu, a především konfiskace rodového majetku.

Česko-lichtenštejnská společnost, která formálně vznikla 1. února letošního roku, si dává za cíl rozvoj vzájemných vztahů a podporu aktivit, které obě země propojují. Na programu má nejen společenská setkání, ale i vzdělávací přednášky, konference, výstavy nebo poznávací cesty. Předsedou Česko-lichtenštejnské společnosti je kastelán zámku ve Valticích Richard Svoboda, místopředsedou právník Jiří Balaštík a mezi její členy patří akademička Jan Tepperová z VŠE, podnikatel v lázeňství Martin Plachý a zakladatel Historického spolku Liechtenstein Pavel Juřík. Roli čestných předsedů přijali bývalý ministr kultury Daniel Herman a velvyslankyně Maria-Pia Kothbauer.