Úspory českých domácností rostou. S finanční rezervou by vydržely více než tři měsíce

Úspory českých domácností oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku opět narostly. Podle dlouhodobého průzkumu ING Bank Svět spoření je trend zvyšujících se úspor sice pozvolný, ale stabilní. Průměrná česká domácnost by tak v prvním čtvrtletí 2013, v případě, že by přišla o všechny příjmy, dokázala vydržet se svou finanční rezervou tři měsíce a tři dny. To je sice o pouhé tři dny déle než v posledním čtvrtletí 2012, ale téměř o měsíc více než ve stejném období roku 2012. Domácnosti jsou také schopny spořit více než v předcházejících měsících. Pokud by chtěly, dokázaly by odložit stranou až 25 % svých příjmů.

„I přes čím dál častější pobídky ekonomů a politiků k většímu utrácení jsou obavy českých domácností z budoucnosti a jejich spořicí návyky stále silné. Jak potvrzují naše průzkumy, jsme spořivý národ a úspory českých domácností pomalu, ale jistě rostou. V krátkodobém horizontu je posun jen několikadenní, pozitivní je však výsledek meziročního srovnání. Na začátku roku 2012 měly české domácnosti naspořenu částku, se kterou by pokryly výpadek příjmů po dobu téměř o měsíc kratší, než tomu bylo na začátku letošního roku,“ komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank.

Neměnná je situace z pohledu vzdělání. Nejdéle, více než čtyři a půl měsíce, by se svými úsporami vydrželi vysokoškoláci. Naproti tomu lidé se základním vzděláním by z nich pokryli výpadek příjmů jen po dobu dvou měsíců.

Pozitivní posun vykázala také další ze sledovaných oblastí, potenciál spoření. Příjmy českých domácností v prvním čtvrtletí převyšovaly jejich pravidelné výdaje v průměru o 25 %, což je o dvě procenta více než v předchozím období. Právě 25% příjmů by tedy byly domácnosti schopné uspořit, pokud by chtěly. Nejvyšší spořicí potenciál mají, díky vyšším příjmům, domácnosti se zastoupením vysokoškolsky vzdělaných osob.

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za první čtvrtletí 2013

ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
• Průměrná výše úspor české domácnosti... 110 905 Kč
• Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti... 23 603 Kč
• Index úspor... 3,1 (tj. 3 měsíce a 3 dny)

ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
• Průměrné měsíční příjmy domácnosti... 29 582 Kč
• Průměrné měsíční výdaje domácnosti... 23 603 Kč
• Potenciál spoření... 25 %


Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz, kde návštěvník získá všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, včetně metodiky výpočtu indexů, aktuálních informací ze světa spoření a tipů na spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet svého potenciálu spoření atd. 

ING Bank Svět spoření je dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci domácností a jejich vývoj. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím
on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Průzkum ING Bank ČR je dlouhodobým on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace. Prezentovaná data jsou za období leden až březen 2013. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke staženísoubor ke stažení