Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí uskutečnil již 19 unikátních operací nenarozených dětí v břiše matky

Centrum fetální medicíny Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí (ÚPMD) se jako jediné pracoviště v České republice zaměřuje na fetální chirurgii. Při těchto zákrocích lékaři operují vrozené vývojové vady dětí a vady růstu dětí u vícečetných těhotenství přímo uvnitř těla matky. Tímto jedinečným způsobem se daří zachraňovat nenarozené děti s velmi vážnými poruchami.

Špičkový tým Centra fetální medicíny pod vedením doc. MUDr. Ladislava Krofty, CSc., letos úspěšně provedl již devatenáctou operaci nenarozeného dítěte přímo v těle matky. „K těmto velmi obtížným zákrokům unikátní laserovou metodou přistupujeme ve velmi výjimečných případech, kdy hrozí ohrožení zdraví a života nenarozených dětí a matky,“ objasňuje postup doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., a dodává: „Za necelé dva roky jsme úspěšně odoperovali 19 případů, o čemž svědčí již několik narozených a hlavně zdravých dětí, z nichž nejstarším jsou téměř dva roky.“

Lékaři z ÚPMD k operacím nenarozených dětí přistupují především ve specifických případech vážných komplikací vícečetných těhotenství, mezi které spadá fetální transfúzní syndrom (nevyvážený tok krve mezi dvojčaty ohrožující život obou dětí), dále pak při zaostávání vývoje jednoho z dětí a také při různých anomáliích. Zaostávání vývoje jednoho plodu je zastoupeno téměř ze 100 %, ostatní anomálie z 1 %.  Specialisté tyto operace provádějí nejčastěji v období kolem 16. týdne, ale vyskytl se již případ, kdy byl zákrok proveden ve 23. týdnu těhotenství.

Odborníci z Centra fetální medicíny v ÚPMD zahájili unikátní operace v roce 2012 pod vedením prof. Jana Depresta z univerzitní nemocnice v belgickém Leuvenu. První čtyři operace českých maminek se uskutečnily v Belgii, v Praze tým provedl pod dohledem prof. Depresta první zákrok v lednu letošního roku. ÚPMD se tak stalo jediným pracovištěm ve střední Evropě, které tyto unikátní operace úspěšně provádí.

Centrum fetální medicíny je vybaveno nejmodernějšími přístroji, umožňujícími přesnou diagnostiku vývojových vad dětí a jejich léčbu. Nastávající maminky mohou v případě potřeby doporučit přímo jejich ošetřující gynekologové, takže se ženy v co nejkratší době dostanou do péče odborníků, aby podstoupily potřebná vyšetření na specializovaném pracovišti.

Informace pro média:

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí nabízí v rámci České republiky komplexní péči o zdraví žen a novorozenců. V roce 2012 proběhlo na tomto pracovišti 5188 porodů a narodilo se 5358 dětí. Tým špičkových porodníků, gynekologů a neonatologů zajišťuje prostřednictvím nejmodernějších technologií služby nejen pro ženy během těhotenství a porodu v rámci perinatologického centra, ale poskytuje i komplexní a vysoce specializovanou gynekologickou péči.

Od roku 2012 zde funguje první vysoce specializované Centrum fetální medicíny v Česku i ve střední Evropě, které umožňuje léčbu plodů s poruchami vývoje a vrozenými vývojovými vadami pomocí operací přímo v těle matky. Centrum vzniklo za podpory operačního programu Praha pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vybudované specializované pracoviště zabývající se fetální chirurgií se stalo jedním ze tří Evropských pracovišť a jediné ve střední Evropě, které tyto unikátní operace provádí. Rozvoj centra a vzdělávání lékařů v této oblasti je nadále podporováno Nadačním fondem pro zdraví dětí, jehož zakladatelem a hlavním sponzorem je společnost Central Group. První operace centrum začalo realizovat pod dohledem prof. Jana Depresta z belgické Univerzitní nemocnice v Leuvenu, jejíž pracoviště se zabývá prenatální diagnostikou a léčení abnormalit plodu, provádí prenatální screening chromozomálních poruch, vývojových vad, zabývá se také problematikou vrozené brániční kýly.

Prof. Deprest je také vedoucím projektu Evropské komise Eurofoetus, který sdružuje kliniky fetální medicíny a výrobce techniky pro endoskopické operace s cílem vývoje a zavádění nových metod fetální chirurgie do praxe.

Více na www.upmd.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jiří Kaňa
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 721 331 593
E-mail: jiri.kana@stance.cz