Ústí čeká v oblasti cestovního ruchu stále hodně práce

ÚSTÍ NAD LABEM, 28. listopadu 2007 – Best Western hotel Vladimír včera hostil zájemce  o povzbuzení zájmu turistů o Ústecký kraj. Na jednodenním workshopu jim profesionálové z oboru cestovního ruchu přiblížili „cesty“, které mohou přivést do regionu další turisty. Workshop je součástí vzdělávacího programu Event marketing v cestovním ruchu, který pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů realizuje GUARANT International. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu. 

Setkání se zúčastnili zástupci hotelů, komerčních i neziskových subjektů, škol a radnic             z Ústeckého kraje. Dopoledne se seznamovali s teorií Event marketingu v cestovním ruchu   a MICE akcí. Vilma Šlajerová z Kongresového centra Praha pohovořila o praktickém využití MICE akcí pro rozvoj cestovního ruchu v regionech. Ivo Miksa z firmy GUARANT International, která workshop pořádá, účastníkům přiblížil, jak se MICE akce prakticky realizuje a navíc jim také představil nejvýznamnější vývojové trendy v oblasti MICE turistiky na světových trzích. 

Hned po obědě se slova ujali organizátoři úspěšných akcí, kteří představili „slasti i strasti“ pořádání konkrétních akcí pro stovky i tisíce lidí. Jak vybrat nejvhodnější destinaci, odhadnout počet účastníků, rozpočet, naplánovat program i občerstvení… Právě těmto a mnohým dalším aspektům pořádání akcí se ve svých prezentacích věnovaly Mirka Vobecká a Eva Lejčková z vydavatelství Egmont, pořádajícího akce pro děti a Lucie Roztočilová z Plzeňského Prazdroje, která pohovořila o festivalu piva Pilsner Fest.

Při řešení modelových příkladů se odborníci s účastníky workshopu zamysleli nad otázkami současné i možné budoucí turistické atraktivity Ústí a Ústeckého kraje a nad možnostmi přilákání většího počtu turistů do kraje. Diskutující se shodli, že je potřeba se cestovnímu ruchu začít věnovat mnohem více než doposud. „Musíme nejprve vybudovat zázemí pro to, aby se zde mohl cestovní ruch rozvíjet,“ poznamenal jeden z účastníků workshopu. Jako klíčové problémy, na které Ústecký kraj v oblasti turismu naráží, jmenovali odborníci nedostatečnou dopravní infrastrukturu, ubytovací kapacitu nebo chabou jazykovou vybavenost lidí, kteří přijdou do styku s turisty.

Odborníci diskutovali i o atraktivitách, které může Ústí a Ústecký kraj turistům nabídnout. Mezi hlavní atraktivity, na kterých by mohl být podle odborníků turistický ruch kraje postaven, byla jmenována především krásná příroda okolí Ústí nad Labem (Českosaské Švýcarsko, Labské pískovce, Hřensko), Střekov, ale i víno – žernosecký Mopr a pivo Zlatopramen Krásné Březno. „Ústí má několik atraktivit, které by mohly turisty nalákat, ale nikdo o nich neví. Propagace není taková, jaká by měla být,“ myslí si jedna z účastníků.

Živou diskusi vzbudilo zejména téma nedostatečných ubytovacích kapacit pro větší akce. „Pokud bychom chtěli uspořádat akci pro několik set či dokonce tisíc lidí, prostě nemáme kde. Není to jen o sálu pro konání akce, ale také o souvisejících službách, které pro účastníky akce musíme zajistit – ubytování pro několik set návštěvníků je v Ústí problém…,“ podotkl v diskusi jeden z účastníků.

V závěru setkání získali účastníci certifikát o absolvování odborného workshopu.
Workshopu se zúčastnilo 14 odborníků z oboru cestovního ruchu. „Diskuse během workshopu potvrdila potřebu užší vzájemné spolupráce zejména mezi lokálními subjekty, které mají snahu pozitivně ovlivnit stávající situaci a mezery v meziregionální komunikaci mezi organizátory events a konferencí,“ uvedl Ivo Miksa z GUARANT International.

Druhý workshop v rámci vzdělávacího programu Event marketing v cestovním ruchu přiveze Guarant do Pardubic 11. prosince, další workshopy pro podporu turismu v regionech jsou naplánovány na začátek příštího roku - v Přerově proběhne 15. ledna,  v Brně 19. února a v Českém Krumlově 18. března.

Workshopy jsou součástí vzdělávacího programu Event marketing v cestovním ruchu, který pro Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá GUARANT International. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu. Proškoleno bude nejméně 100 odborníků a zájemců      o problematiku rozvoje cestovního ruchu.

Související soubory

Informace pro média:

GUARANT International spol. s r.o.  vznikl v roce 1991 v Praze. Má rozsáhlé zkušenosti v přípravě a organizaci malých i velkých, národních i mezinárodních konferencí. Se svým týmem 30 profesionálů organizuje každoročně více než 100 akcí. Patří mezi vedoucí organizátory kongresových a konferenčních služeb v České republice. Obchodní zastoupení má kromě Prahy také v Bratislavě a v Moskvě. Postavení firmy  v evropském kontextu potvrdil žebříček Top 10 PCO otištěný britském C+MW, kde v konkurenci s předními světovými organizátory se GUARANT International umístil na třetím místě v počtu účastníků kongresů za posledních šest let.
 
* Pozn.: MICE akce = M  meetings (setkání), I  incentives (firemní akce), C conventions (konference, kongresy), E events (akce).

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz