V evidenci svých výdajů nejsme příliš důslední. Domácí účetnictví si vede jen 34 % domácností.

Jen třicet čtyři procent českých domácností si vede evidenci svých výdajů. Nejvíce přitom upřednostňují tradiční papírovou formu výdajového deníku (62 %). Dalších čtyřicet procent dotazovaných uvedlo, že pro záznam využívá počítač, a čtyři procenta mobilní telefon. Informace vyplynuly z aktuálního průzkumu ING Bank Svět spoření. 

Z pohledu vzdělání jsou největšími příznivci papírové formy domácího účetnictví lidé se základním vzděláním (92 %). Naopak vysokoškolsky vzdělaní lidé využívají častěji počítač (61 %). Situace je podobná, i pokud se na data podíváme z pohledu příjmů domácností. Rodiny s nižším příjmem preferují papírovou formu, domácnosti s příjmem na 35 tisíc korun pak častěji používají k domácímu účetnictví počítač. „Využití mobilního telefonu k vedení výdajů je u české populace zatím jen okrajovou záležitostí,“ vysvětluje Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodává: „Je však jen otázkou času, kdy se na trhu objeví uživatelsky příznivé aplikace, které zaujmou spotřebitele stejně jako například rozmáhající se trend mobilního bankovnictví.“

„Jakákoliv forma evidence výdajů v rámci rodinného rozpočtu je užitečná a nezáleží na tom, zda se jedná o sešit nebo počítač. Důležité je nezapomenout zapisovat i menší výdaje, protože ty v celkovém součtu na konci měsíce mohou znamenat významnou položku,“ doplňuje Libor Vaníček.

ING Bank jako odborník na spoření doporučuje českým domácnostem udělat alespoň jednou za rok revizi svých výdajů. „Pokud jsou záznamy vedeny opravdu poctivě, je možné zpětným pohledem do minulosti odhalit výdaje, které se pravidelně opakují a které rodina dokáže do budoucna oželet. Takový výdaj se rázem může změnit v částku, kterou rodina věnuje na spoření. Obdobnou úsporu může znamenat například i změna dodavatele služeb, které rodina dokáže nově získat za nižší tarif,“ uzavírá Libor Vaníček.

ING Bank dlouhodobě sleduje chování Čechů v oblasti spoření. Všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření jsou k dispozici na webových stránkách www.ingbanksvetsporeni.cz.

Průzkum ING Bank ČR byl realizován on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace a jeho cílem je dlouhodobě sledovat chování českých domácností v oblasti spoření. Prezentovaná data jsou za období leden až březen 2012. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.  

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.