V Koreji začal Mezinárodní astronautický kongres, za rok je na řadě Praha

Praha, 14. října 2009 - V jihokorejském Daejeonu začal v pondělí 60. Mezinárodní astronautický kongres (International Astronautical Congress, IAC), který potrvá až do konce tohoto týdne. Největšího světového kongresu zabývajícího se kosmonautikou a s ní souvisejícími obory se účastní přes 3000 zástupců kosmických agentur a odborníků z předních vědeckých ústavů a průmyslových podniků. Českou republiku jako příštího hostitele reprezentuje Česká kosmická kancelář, o.p.s. (CSO – Czech Space Office).

„Účast na kongresu bereme především jako možnost představit Českou republiku, respektive Prahu, jako hostitele příštího kongresu. Pro českou kosmonautiku, ale i pro českou vědeckou a odbornou obec to bude nejvýznamnější událost roku 2010,“ k tomu říká doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel CSO.

Zastřešujícím mottem letošního kongresu je „Vesmír pro udržitelný mír a pokrok“. V průběhu tohoto týdne se uskuteční deset plenárních zasedání, kde vedoucí představitelé kosmických agentur přednesou své názory na současný vývoj vědy a techniky související s kosmonautikou či plány pro blízkou i vzdálenou budoucnost. Klíčovými tématy k diskuzi bude mezinárodní spolupráce, kosmický průmysl, klimatické změny, výzkum sluneční soustavy a využití kosmonautiky pro udržení světového míru. Svůj prostor dostanou také přední odborníci z různých oblastí vědy, včetně první jihokorejské kosmonautky Yi So-yeon.

První Mezinárodní astronautický kongres se uskutečnil v roce 1950 v Paříži. V České republice, resp. bývalém Československu, proběhl 28. ročník a po více jak 30 letech se kongres vrátí do Prahy v příštím roce. Ústředním tématem pražského kongresu, nad nímž převzal záštitu prezident republiky Václav Klaus, bude pohled na Vesmír jako místo, které přináší člověku užitek a zároveň vyzívá ke svému dobývání.

Více informací o připravovaném 61. Mezinárodním astronautickém kongresu, který se bude konat ve dnech 27. září až 1. října 2010 v Praze, naleznete na stránkách www.iac2010.cz.

Informace pro média:

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Je kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských kosmických programů. Kancelář také zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU, ESA a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF).
Internetové stránky: www.czechspace.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz
IAC 2009 zahájeníStánek CSOStánek CSO II.