V KRAJSKÝCH NEMOCNICÍCH BUDOU „BABIČKY“ ČÍST NEMOCNÝM DĚTEM POHÁDKY

Každý den včetně sobot a nedělí se bude celkem dvanáct seniorek snažit, aby pobyt v krnovské nemocnici nebyl pro děti tolik stresující. Ve dvojicích začnou od 16. června chodit na dětské oddělení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov a hodinu denně číst nemocným dětem pohádky a příběhy hlavně českých autorů, malovat si, povídat a hrát si s nimi.  V krnovské nemocnici startuje projekt Počteníčko s babičkou, jehož hlavním partnerem je Moravskoslezský kraj, patronem pak náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.

Postupně budou „babičky“ nemocným dětem číst ve všech nemocnicích zřizovaných krajem, projekt má ambice rozšířit se po celém Česku. Partnery projektu, který realizuje Občanské sdružení Počteníčko s babičkou, jsou také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Nadace České spořitelny.


„Nemocniční prostředí nemá coby pacient nikdo rád. Pro děti je zvlášť tíživé. I když se délka hospitalizace zásadně zkrátila, je dobře, že i těch pár dnů, které tu musejí strávit, jim někdo zpříjemní a ulehčí. Počteníčko s babičkou je aktivizační seniorský projekt. Jeho cílem je zpříjemnit pobyt dětem v nemocnici, rozvíjet mezigenerační vztahy, přispět ke zvýšení zájmu dětí o knihu a čtení, aktivizovat seniory a vrátit jim pocit potřebnosti a užitečnosti,“ uvedl patron projektu náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.


Svým dvěma malým synům (2,5 a 3 roky) čte pohádky a příběhy pravidelně. „V současnosti mají ze všeho nejraději kocoura Mikeše. Každý den listujeme obrázkovými knížkami a povídáme si, co během celého dne dělali a prožili. Když jsou nemocní, knihy je udrží v posteli, zkrátí jim dlouhou chvíli, a přitom nenásilnou formou bystří rozum a rozvíjejí fantazii,“ dodal náměstek hejtmana Jiří Martinek.  


Na dětském oddělení v Krnově se do Počteníčka zapojí seniorky – bývalé učitelky a vychovatelky-, které mají bohaté zkušenosti a dlouholetou praxi s dětmi. „Denně včetně víkendů budou v pravidelnou dobu docházet za dětmi hospitalizovanými na dětském oddělení naší nemocnice. Věřím, že pro některé děti bude kontakt s babičkami na oddělení něčím novým, na co třeba z rodin nejsou ani zvyklé. V každém případě to bude úleva jak pro děti, tak pro rodiče, kteří je na oddělení doprovázejí, budou si tak moci na chvíli v klidu odpočinout,“ řekl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Pilotní projekt Počteníčka s babičkou začal v listopadu 2012 a pokračoval i v loňském roce v Městské nemocnici Ostrava. Zapojilo se do něj 15 seniorek - bývalých školských pracovnic (hlavně učitelky základních a mateřských škol) - ve věku od 62 do 75 let. V průběhu projektu se věnovaly zhruba třem stovkám hospitalizovaných dětí ve věku od pěti do sedmnácti let. „Do nemocnice chodily babičky každý den, i častěji, pokud bylo potřeba. Právě na vyžádání vedení dětského oddělení byly několikrát i u dětí na JIP. Hlavně menším dětem zpříjemňovaly pobyt čtením českých pohádek, říkadel, básniček, hádanek. Hrály s nimi třeba pexeso, kvarteta, kreslily i zpívaly. A povídaly si s nimi, což ocenily zejména dospívající slečny,“ uvedl předseda Občanského sdružení Počteníčko s babičkou Ivan Sekanina.


Projektu se v Městské nemocnici Ostrava zúčastnila i paní Milada Malá: „Pro mě je Počteníčko radost a potěšení. Celý život jsem učila a co jsem v důchodu, tak mi chybí škola a děti. Když byli vnuci menší, tak jsem se starala o ně. Teď jsou ale dospělí, tak jsem moc ráda, že je Počteníčko. Zase jsem u dětí a nejlépe u těch mladších. Většinou  moc pohádky, říkadla nebo hádanky neznají, tak je společně objevujeme."


Mezi prvními se do projektu zapojila i paní Eva Černá: „Pro dobrý pocit, že někomu pomohu a taky to dělám pro sebe. Pravidelně se u dětí střídáme, máme s ostatními babičkami služby, a tak nejsem pořád doma. Je to výborná změna domácího  stereotypu. A je moc fajn, když na vás děti v nemocnici čekají, když se zeptají, jestli přijdete zítra. To je hned lépe na světě..."
Moravskoslezský kraj je první v republice, který má podobný aktivizační  seniorský program – v rozsahu, pravidelnosti, udržitelnosti a odbornosti. „Do Počteníčka s babičkou by se ještě letos ve všech krajských nemocnicích mělo zapojit okolo osmdesáti seniorek. Počteníčko zpříjemní pobyt v nemocnici přibližně sedmi stovkám dětí. Počet se velmi těžko odhaduje, samozřejmě záleží na tom, kolik jich bude potřebovat péči v těchto zdravotnických zařízeních,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Martinek.


Odborný garant projektu – někdejší primář dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava, v současnosti děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Uviverzity v Trnave prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. míní, že Počteníčko s babičkou je projekt potřebný a laskavý. „Je dlouhodobý a pravidelný a zabývá se tím, co nedokáže ani ten nejšpičkovější přístroj. Dokáže pohladit dětskou duši. Přestože se prostředí v nemocnicích a v dětských odděleních výrazně zlepšilo, je to pořád nemocnice s bílými plášti. Babičky každý den děti potěší, s nimi se hlavně menší děti uklidní, což přispívá k úspěšné léčbě,“ konstatoval profesor Jaroslav Slaný.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz