Včelaři mohou opět získat dotace

Začínající včelaři v Moravskoslezském kraji mohou opět žádat o dotaci v rámci dotačního programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014. Dotace na pořízení oddělků včel (způsob množení včelstev) a moderních typů úlů mají pomoci se stabilizací a zvýšením stavu včelstev v regionu.

"Včelařství se v současnosti stává poněkud opomíjenou činností. Jeho podpora je stejně přínosná jako podpora ostatních zemědělských oblastí. Dotace by měly motivovat nové zájemce o chov včel a zmírnit finanční nároky spojené s pořízením kvalitního chovného materiálu a moderních typů úlů, které nejsou levnou záležitostí," zdůraznil náměstek hejtmana kraje pro úseky životního prostředí a zemědělství Daniel Havlík.

Alokovaná částka z rozpočtu kraje pro začínající včelaře činí dva miliony korun. Žadatelé mohou získat jednorázovou dotaci od tří do patnácti tisíc korun. Za začínajícího včelaře je považována fyzická osoba, která včelstvo nevlastnila do 31. prosince 2013, ale ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace včelstvo vlastní. Moravskoslezský kraj poskytne začínajícím včelařům v roce 2014 dotaci ve výši 50 procent prokazatelně vynaložených nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období od 19. května 2014 do dne podání žádosti. Žádost o poskytnutí dotace na podporu včelařství mohou žadatelé podat u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje od 30. května 2014 do 30. června 2014 včetně.

„Věkový průměr včelařů je v současné době vysoký a ubývá také včelstev. Moravskoslezský kraj podporoval včelaře v našem regionu v období let 2008 až 2012 a doufám, že díky nově vyhlášenému dotačnímu programu zájem o chov včel poroste a obor si najde další příznivce zejména mezi mladou včelařskou generací,“ sdělil náměstek hejtmana Daniel Havlík.

Cílem dotačního programu je zvýšení počtu včelstev na území kraje a podpora obnovy včelstev kvalitním genetickým materiálem. Zájem včelařů o tento typ dotace stále roste a je důkazem, že kraj dokázal podchytit aktuální potřebu včelařství.

Všechny potřebné informace týkající se poskytnutí dotací na podporu včelařství podle dotačního programu „Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014" naleznou zájemci na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci dotace – vyhlášené dotační programy. Dotazy mohou klást prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

 

Jana Bezděková, telefon 595 622 530, e-mail jana.bezdekova@kr-moravskoslezsky.cz,

Vladana Neuwirtová, telefon 595 622 532, e-mail vladana.neuwirtova@kr-moravskoslezsky.cz,

Marie Olšovská, telefon 595 622 698, e-mail marie.olsovska@kr-moravskoslezsky.cz

Informace pro média:


Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz