Ve druhém grantovém kole podpořil ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem 59 projektů částkou přes půl miliónu korun

V letošním druhém grantovém kole, které proběhlo 6. června, rozdělily ING Bank ČR a Nadace Terezy Maxové dětem mezi 59 projektů celkem 548 105 korun. Zároveň byly vyplaceny také odměny výhercům soutěže o nejlepší hymnu ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. Celkově tak ING Bank Fond NTMd v letošním roce podpořil bezmála stovku projektů, a to částkou přesahující 1,2 milionu korun. Spolupráce ING Bank ČR s Nadací Terezy Maxové dětem, která podporuje děti vyrůstající v dětských domovech nebo v pěstounské péči, trvá již sedmým rokem.

„V březnu jsme vyhlásili soutěž o hymnu pro náš fond. Malí umělci se mohli o vítězství ucházet v kategoriích hudba a text. Za text byl oceněn Dětský domov v Býchorech a finanční odměna za hudbu putovala do Dětského domova v Ústí nad Labem, Špálově ulici,“ uvedl Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR.

Kromě výher v talentové soutěži bylo grantovou komisí vybráno k finanční podpoře 59 nových projektů. Dostalo se jí například pěstounské rodině Plškových z Litoměřic, která obdržela 25 153 korun na zaplacení letenek a víz do Moskvy, kde sourozenci Jan a Renáta reprezentovali Českou republiku na MS ve sportovním tanci. „Děti si akci užily. Kromě jejich vášně k tanci a prvního vystoupení na akci světového významu byly nadšeny také ze svého prvního letu letadlem. Děkujeme tímto nadačnímu fondu ING Bank, že nám toto umožnil,“ říká paní Plšková.

ING Bank Fond NTMd podporuje již pátým rokem také vysokoškolské studium Miloše Nguyena. Ten v červnu ukončil magisterská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. „Moje dětství bylo komplikované, ale snažím se, aby mi zůstávaly spíše ty dobré vzpomínky. Před lety, jako malý kluk, jsem byl diagnostikován pro zvláštní školu, ve které nakonec učitelé zjistili, že mám na víc. Tak jsem v osmi letech putoval do základní školy a dětského domova v Krásné Lípě, kde jsem zůstal až do svého odchodu ve 20 letech. Po základní škole jsem se dal na služby a cestovní ruch v nedalekém Varnsdorfu. A po maturitě jsem byl přijat na Metropolitní univerzitu,“ zavzpomínal čerstvý absolvent Miloš Nguyen, který se dlouhodobě aktivně zapojuje  do dobrovolnických aktivit a nezištně pomáhá svým kamarádům a souputníkům – dětem z dětských domovů. Působí v občanském sdružení Duha Zámeček, které mimo jiné vydává také časopis pro tyto děti. Svým zápalem a příběhem je tak pro ně vzorem. 

Díky spolupráci ING Bank a NTMd se zatím dostalo podpory více než 430 smysluplným projektům. Letošní třetí grantové kolo je naplánováno na 10. října. Případní zájemci se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během téměř sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval více než 13 dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin. Více na www.ingnadace.cz

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Nadace Terezy Maxové dětem
Více než 24 tisíc dětí vyrůstá v České republice v ústavní výchově. Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Činnost nadace je zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence odebrání dítěte z biologické rodiny, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Za  patnáct let činnosti přerozdělila nadace více jak 200milionů korun a vydobyla si uznání odborné i laické veřejnosti. Více informací o činnosti nadace je k dispozici na www.terezamaxovadetem.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk