Ve druhém ročníku turnaje „Ruku na to“ soutěžily v přehazované děti z dětských domovů i zaměstnanců ING Bank

V polovině září 2014 proběhl pod názvem „Ruku na to" druhý ročník turnaje v přehazované. V klání, nad nímž převzal patronaci ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem, se utkalo čtyřicet šest týmů složených ze svěřenců dětských domovů a z potomků zaměstnanců ING Bank. V kategorii nad 13 let změřilo síly 30 týmů, mezi mladšími dětmi pak 16 týmů. S přípravou soutěže pomohli dobrovolníci z ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem. Turnaj zahájila a s dětmi se osobně přivítala i patronka nadace, top modelka Tereza Maxová. S dětmi si zahrála „obíhačku" na zahřátí a následně sledovala průběh klání. Svou účastí ho podpořily také zástupkyně České miss Gabriela Franková, letošní vítězka soutěže, a Tereza Skoumalová, Česká Miss World. Nejúspěšnější týmy z obou kategorií získaly medaile a věcné dary.

„Organizace sportovních a zábavních dnů pro děti z dětských domovů má v ING Bank dlouhou tradici. Turnaj v přehazované ‚Ruku na to' se konal teprve podruhé, ale počet dětí, které se zapojily, předčil očekávání. Zatímco loňského ročníku se zúčastnilo 23 týmů, letos jich byl dvojnásobek! Je skvělé, že naši zaměstnanci spojili síly a za podpory dalších partnerů i rodinných příslušníků a známých se nám podařilo připravit turnaj a doprovodný program, kde se potkaly děti z dětských domovů. Za to jim všem patří dík," uvedla Jindra Machačová, předsedkyně ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem.

V kategorii mladších dětí do 13 let zvítězil tým Dětského domova Vysoká Pec, ve věkové kategorii 14+ si první místo odnesly děti z Dětského domova Dolní Počernice. Děti zaměstnanců ING Bank obsadily v mladší kategorii 3. místo.

Díky podpoře firmy CEWE Color, vznikl na místě fotografický koutek, kde se děti mohly vyfotit a odnést si fotku v ozdobném rámečku. Na dalších stanovištích mohly jednotlivě potrápit hlavičky nad logickými stolními hrami nebo týmově odpovídat na otázky z oblasti finanční gramotnosti. V tomto kvízu zvítězily ve starší kategorii děti z Dětského domova Vrchlabí, které ho zvládly bez jediné chybičky. Mezi mladšími vyhrál tým z Dětského domova Chrudim, který chyboval jen jednou, ale dosáhl rekordního času.

„Akce ‚Ruku na to' se opět setkala s pozitivní odezvou z dětských domovů, což nás velmi těší a máme obrovskou radost z růstu počtu soutěžních týmů. Děti si sportovní den maximálně užily a už nyní se těší na další ročník," uzavírá Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. Ještě před tím však ING Bank Fond NTMd uspořádá pro děti z dětských domovů 12. prosince vánoční besídku.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem vznikl s cílem podpořit vzdělávání dětí z dětských domovů a pěstounských rodin. Za bezmála devět let svého fungování umožnil řadě dětí rozvíjet jejich talent a získat tak lepší startovní pozici pro budoucí život. Také jím podporované volnočasové aktivity vedou děti k větší samostatnosti, rozvoji jejich schopností a zvýšení kvality života.

Informace pro média

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během více než devítiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 17 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond organizuje řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

Nadace Terezy Maxové dětem

Více než 24 tisíc dětí vyrůstá v České republice v ústavní výchově. Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Činnost nadace je zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence odebrání dítěte z biologické rodiny, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Za osmnáct let činnosti přerozdělila nadace více než 250 milionů korun a vydobyla si uznání odborné i laické veřejnosti. Více informací o činnosti nadace je k dispozici na www.terezamaxovadetem.cz.

ING profil

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby prostřednictvím svých dceřiných společností ING Bank a NN Group. Cílem ING Bank je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. ING Bank se svými více jak 63 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Dceřiná společnost NN Group je vedoucí pojišťovací a investiční společnost s působností v 18 zemích, především v Evropě a Japonsku, s více jak 12 tisíci zaměstnanci. NN Group se připravuje na to stát se nezávislou a samostatnou společností, bez jakýchkoliv vazeb na ING.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb uspokojuje všechny bankovní potřeby společností, korporací i finančních institucí. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: michaela.simkova@stance.cz