Ve Slezské Ostravě vzniknou centra pro pomoc sociálně vyloučeným lidem