Ve zpracování odpadu patří ČR na špičku EU

Praha, 29. dubna 2013 –  Odpadové hospodářství je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Na ministerstvu životního prostředí v tuto chvíli probíhají jednání o dalším směřování tohoto sektoru. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), největší oborová organizace, sdružující významné subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů, shrnula aktuální trendy v odpadovém hospodářství. Od roku 2003 klesla celková produkce odpadů o 15 %. Stále naopak narůstá množství, které je dále materiálově využito. Tuzemské odpadové hospodářství je díky tomu plně srovnatelné s ostatními vyspělými státy Evropské unie. Český trh s odpady funguje v plně konkurenčním prostředí, což obcím umožňuje průběžně volit ideální variantu zpracování odpadu a zároveň tlačit na odpovídající cenu.

„Celková produkce odpadu v České republice od roku 2003 klesá. Podíl využívaných odpadů naopak postupně roste a v roce 2011 činil více než 78 %. Ruku v ruce s tím pak dlouhodobě klesá množství, které je třeba odstraňovat. Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného vývoje na trhu odpadového hospodářství a postupného rozvoje spektra různých forem zpracování odpadů. Za posledních šest let v ČR vznikly desítky až stovky nových zařízení k nakládání s odpady,“ vysvětluje Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Stejné trendy lze vypozorovat i u komunálního odpadu, který se stále častěji dále využívá. Pro srovnání: v roce 2007 bylo opětovně využito 21,1 % komunálního odpadu, zatímco v roce 2011 toto číslo stouplo až na 30,8 %.  Na vyšší hodnotě se výrazně podílí recyklování obalových materiálů, z nichž až 69 % slouží jako surovina pro další výrobu. Skládkování sice u nás – podobně jako v EU – stále patří k nejběžnějším způsobům odstraňování komunálního odpadu, jeho podíl ale v posledních letech výrazně klesá. V roce 2011 byla uložením na skládky odstraněna přibližně polovina (55 %) komunálního odpadu oproti 86,2 % v roce 2007. 

Česká republika si nevede špatně ani ve srovnání se zeměmi Evropské unie, mezi nimiž jí v produkci odpadů patří jedna z nejnižších příček. Množství vyprodukované v roce 2008 bylo šesté nejnižší v rámci 27 zemí EU . Ve stejném období byla Česká republika na sedmém místě v míře opětovného využití odpadu. Hůře dopadly např. Francie, Irsko a Velká Británie.

"Za posledních pět let bylo na skládky uloženo o milion tun odpadů méně a tento trend stále pokračuje. V rámci států Evropské unie je průměrně na skládky uloženo 207 kg na občana ročně.  V České republice je to 218 kg, což je velmi podobné číslo. Samozřejmě, stále je co zlepšovat. Jsme ale pro postupné změny, které nebudou mít negativní dopad na výdaje občanů a firem, neboť dlouhodobé trendy jsou jednoznačně pozitivní. Jakýkoliv radikální zásah státu by mohl narušit zdravé konkurenční prostředí, které u nás dosud v segmentu odpadů panuje, nutí firmy udržovat co nejnižší ceny a zároveň dává obcím a firmám možnost si kdykoliv vybrat nejlepší variantu služby,“ dodává Petr Havelka.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí už 16 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

 

Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz