VESNICÍ ROKU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JSOU TŘANOVICE

O získání titulu Vesnice roku 2014 v Moravskoslezském kraji v letošním 20. ročníku soutěže usilovalo rekordních sedmnáct obcí. Vítězem krajského kola soutěže a nositelem titulu „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“ je obec Třanovice, která tak postupuje do kola celostátního.

Obec Třanovice zaujala krajskou hodnotitelskou komisi především dlouhodobým koncepčním přístupem k rozvoji obce v duchu myšlenek Programu obnovy venkova, pestrou spolkovou činností, ekumenickým soužitím obyvatel obce, péčí o krajinu, úctou k tradicím, neutuchajícími aktivitami občanů a jedinečnou spoluprací s podnikatelskými subjekty.


Slavnostní vyhlášení a předání ocenění obcím krajského kola soutěže se bude konat 1. srpna v Třanovicích. Vítěze celostátního kola a nositele titulu „Vesnice roku 2014“ oznámí ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová 20. září 2014 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem.


O získání titulu v našem regionu letos usilovalo 17 obcí - Darkovice, Dolní Životice, Kunín, Olbramice, Oldřišov, Ostravice, Otice, Palkovice, Pržno, Raduň, Rohov, Slatina, Slavkov, Třanovice, Uhlířov, Valšov a Žabeň. Je to o pět obcí více než v loňském roce. Krajská hodnotitelská komise, která v termínu od 16. do 19. června obce navštívila, sledovala úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a také koncepční dokumenty a připravované záměry a informační technologie v obci.


Krajská hodnotitelská komise měla stejně jako loni, kdy obec z našeho regionu Jeseník nad Odrou poprvé v historii soutěže vyhrála první místo nejen v krajském, ale i v celostátním kole, těžké rozhodování – všichni přihlášení se opravdu mají čím chlubit a ukázat, co umí a jak žijí, “ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské projekty a operační programy Martin Sikora.

Hodnotitelská komise v krajském kole soutěže, jež má ukázat pozitivní příklady života na vesnici a zdůraznit podceňované myšlenky komunitního života, stanovila pořadí vítězných obcí na prvním až třetím místě, vítězná obec obdrží Zlatou stuhu a právo užívat titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014. Komise udělila také další významná ocenění: Modrou stuhu za společenský život, Bílou stuhu za práci s mládeží, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a Cenu naděje pro živý venkov, Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova a diplomy, například za moderní knihovnické a informační služby.

Výsledky 20. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2014:
Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2014 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“ – obec Třanovice, okres Frýdek-Místek
Modrá stuha za společenský život  - obec Slatina, okres Nový Jičín
Bílá stuha za činnost mládeže – obec Kunín, okres Nový Jičín
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - obec Slavkov, okres Opava
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Uhlířov, okres Opava
Komise rozhodla o udělení těchto mimořádných ocenění:
2. místo v krajské soutěži obcí – obec Dolní Životice, okres Opava
3. místo v krajské soutěži obcí - obec Palkovice, okres Frýdek-Místek
Cena naděje pro živý venkov - obec Oldřišov, okres Opava
Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Třanovice, okres Frýdek-Místek
Diplom za podporu a rozvoj kulturních tradic - obec Ostravice, okres Frýdek-Místek
Diplom za vzornou péči o sakrální stavby v obci - obec Rohov, okres Opava
Diplom za rozvoj pospolitosti občanů – obec Olbramice, okres Ostrava-město
Diplom za iniciativní přístup mládeže k obci jako místu pro život – obec Otice, okres Opava
Diplom za podporu umělecké činnosti pro veřejný prostor - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek
Diplom za integraci osob se zdravotním handicapem - obec Pržno, okres Frýdek-Místek
Diplom za podporu tradic venkova - obec Valšov, okres Bruntál
___________________________________________________________
Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spoluvyhlašovatele soutěže patří Kancelář prezidenta republiky, ministerstvo kultury, ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže.
Vesnicí roku 2013 se v Moravskoslezském kraji i v celostátní soutěži stal Jeseník nad Odrou.

Více informací www.vesniceroku.cz

 

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz