Většina nájemníků bytů RPG s doposud regulovaným nájemným už má nové smlouvy nebo dodatky

Společnost RPG Byty, s.r.o. zaslala v listopadu 2010 svým nájemníkům s doposud regulovaným nájemným návrh na úpravu výše nájemného od února 2011. Tento návrh již akceptovalo 32 937 nájemníků (92,4 %).

První termín pro přijetí návrhu byl do 31. 12. 2010. Do tohoto termínu přijalo návrh RPG přes 90 % nájemníků.

Všem nájemníkům, kteří návrh v původně stanoveném termínu akceptovali a u nichž nebyly shledány důvody pro neuzavření dodatku k nájemní smlouvě nebo nové nájemní smlouvy, již byly odeslány smluvní dokumenty podepsané ze strany RPG Byty.

„Rádi bychom se nájemníkům omluvili za to, že ne všem jsme stihli dokumenty zaslat v původně avizovaném termínu do 31. ledna. To, že některým byly dokumenty zaslány až v prvním únorovém týdnu, bylo způsobeno zvýšenou náročností administrativního zpracování těchto zásilek. Každou jednotlivou smlouvu nebo dodatek podepsaný ze strany nájemníka bylo nutno pečlivě zkontrolovat, neboť někteří nájemníci přímo do těchto dokumentů dopisovali údaje, které jejich obsah měnily, popř. nám zasílali dokumenty nekompletně vyplněné nebo bez podpisu na všech vyhotoveních a tyto případy bylo nutno řešit. Navíc jsme souhlasili s požadavkem Sdružení nájemníků ČR (SON), abychom každému nájemníkovi zaslali spolu s podepsanými dokumenty také právně závazné potvrzení toho, na co má díky přijetí našeho návrhu nárok. Všechny zásilky proto musely být kompletovány individuálně s ohledem na různost jejich obsahu, což opět znamenalo zvýšení administrační náročnosti oproti původním předpokladům,“ uvedl Pavel Klimeš, ředitel rezidenčního portfolia realitní skupiny RPG Real Estate.

Během ledna 2011 pak dále pokračovala jednání s těmi nájemníky, kteří na první návrh společnosti RPG Byty, s.r.o. vůbec nezareagovali, popř. zaslali svůj protinávrh. Díky těmto jednáním se k 7. únoru snížil počet těch, kteří doposud vůbec nereagovali, z 1633 (stav k 31. 12. 2010) na 953. Nájemníkům, kteří zaslali společnosti RPG Byty, s.r.o. protinávrh, byl ze strany RPG doručen další návrh s termínem přijetí do 7. 2. 2011. K tomuto datu klesl počet protinávrhů z původních 1758 na 1617.
Celkem se tedy k 7. 2. 2011 dohodla společnost RPG Byty, s.r.o. na nové výši nájemného již s 32 937 nájemníky (92,4 % z celkem oslovených 35 650). 
  
„Velmi nás těší, že s většinou nájemníků jsme se dokázali dohodnout. To vždy bylo a i nadále je naší prioritou. Ovšem jsme připraveni i na to, že budou případy, kdy nebude možno k dohodě dospět, a ty pak budou předány k dalšímu řešení advokátní kanceláři,“ uvedl Pavel Klimeš.

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, s.r.o.; RPG RE Commercial, s.r.o.; RPG RE Land, s.r.o.; RPG RE Management, s.r.o. a RPG Služby, s.r.o. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu