Více než čtvrtina Čechů dokázala v loňském roce zvýšit své úspory. Po Anglii a Lucembursku je to nejvíc v Evropě

Více než čtvrtina Čechů dokázala v loňském roce zvýšit své úspory. Po Anglii a Lucembursku je to nejvíc v Evropě


Jak jsou na tom Češi, pokud jde o známé přísloví „Kdo šetří, má za tři“? V rámci Evropy rozhodně dobře, v růstu úspor jim totiž patří třetí místo za Velkou Británií a Lucemburskem. Úspory podle mezinárodního průzkumu ING Bank vzrostly 27 % z nás, zatímco mezi Evropany se může jejich zvýšením pochlubit v průměru jen každý pátý. Do svých rezerv nejvíce sahají Italové a Španělé.

„V meziročním srovnání sice došlo k mírnému poklesu počtu těch, kterým se podařilo úspory navýšit, ale v porovnání s ostatními evropskými státy si vedeme velmi dobře. Domníváme se, že je to způsobeno nejistotou spojenou s dalším ekonomickým vývojem a z toho vyplývající snaha nás, Čechů, zajistit se do budoucna,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank.

Navýšit své úspory se sice podařilo každému pátému Evropanovi (20,7 %), ale více než třetině (37,5 %) se finanční rezervy ztenčily. Británie a Lucembursko jsou jediné dvě země, kde počet lidí, jejichž úspory rostly, převyšuje množství těch, kteří zaznamenali jejich pokles. Naopak nejhůře jsou na tom z tohoto pohledu v Itálii, kde zvýšení úspor deklaroval méně než jeden z deseti obyvatel, zatímco jejich snížení téměř každý šestý. Obdobně jsou na tom také obyvatelé Rumunska nebo Španělska.

Pokud jde o Čechy, pro třetinu z nás (34 %) zůstala výše úspor v loňském roce nezměněna. Více než čtvrtina našich spoluobčanů uvádí zvýšení svých úspor, zatímco více než třetině (35,3 %) se nepodařilo finanční rezervu udržet ve stejné výši.

Graf – Jak se za poslední rok změnily vaše úspory?

ING Bank ČR dlouhodobě sleduje chování Čechů v oblasti spoření. Všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, jsou k dispozici na webových stránkách www.ingbanksvetsporeni.cz.

Mezinárodní průzkum ING je studií na téma spoření a výdajů, kterou v listopadu 2013 realizovala společnost Ipsos ve 13 evropských zemích na reprezentativním vzorku 1 000 obyvatel v každé ze sledovaných zemí.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Graf – Jak se za poslední rok změnily vaše úspory?