Vojtěch Benda: světová ekonomika oživí tu českou nejvíce ze všech zemí CEE

Díky své vysoké míře otevřenosti a silné exportní orientaci vytěží Česká ekonomika z oživení světové ekonomiky v nadcházejících čtvrtletích více než většina ostatních zemí regionu střední a východní Evropy. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl hlavní ekonom ING Commercial Banking Vojtěch Benda.

„Exportní výkonnost českých podniků bude v následujících čtvrtletích dále posilovat. Brzdu silnějšího ekonomického oživení představuje dočasný pokles domácí soukromé spotřeby a dlouhodobější útlum investiční poptávky, u které nelze očekávat zásadnější oživení do konce letošního roku,“ uvedl Vojtěch Benda, a dodal: „Poslední údaje z trhu práce signalizují, že růst nezaměstnanosti se v březnu zastavil. Mírné oživení růstu nových pracovních míst naznačuje postupné zlepšování situace na trhu práce a obnovování spotřebitelské důvěry. Vzhledem k tomu očekáváme oživení růstu soukromé spotřeby již ve druhé polovině letošního roku a její pozitivní příspěvek k růstu HDP. Za celý rok 2010 očekáváme zvýšení HDP přibližně
o 2,4 % a mírné zrychlení ekonomického růstu nad 3 % v příštím roce.“
 
Podle Vojtěcha Bendy propad ekonomické aktivity odhalil poměrně vysoký strukturální deficit veřejných rozpočtů, který, vzhledem k pouze mírnému předpokládanému růstu ekonomické aktivity, neumožní pokles celkového schodku veřejných financí v následujících dvou letech pod 5 % HDP. Česká ekonomika se na druhou stranu těší jedné z nejnižších měr zadlužení a relativně snadnému přístupu k finančním zdrojům na kapitálových trzích, což poskytuje politické reprezentaci dostatečně dlouhý čas pro zásadní reformy veřejných financí.

Informace pro média:

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která v současné době nabízí služby v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, správy aktiv a důchodového zabezpečení tak, aby co nejlépe splňovala potřeby a požadavky své široké klientské základny.
ING si klade za cíl, aby své finanční služby dodávala svým klientům na základě jejich potřeb; s příkladným servisem, dostupností a za výhodných podmínek. Toto se pak odráží v její firemní misi: stanovit standard, jenž pomůže klientům řídit jejich finanční budoucnost.

Pro více informací kontaktujte:
Zuzana Smolinsky
Manažerka komunikace a PR ING Commercial Banking
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.smolinsky@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz