Voliči považují volební kampaně dvou nejsilnějších stran za agresivní a negativní

O negativní kampaně přitom vůbec nestojí, chtějí mít možnost se s politiky osobně setkat a sledovat jejich vystoupení v médiích.

V rámci hledání odpovědí na otázku, které volební strategie jsou úspěšné, se společnost GfK Czech ptala voličů i na to, jak vnímají volební kampaně jednotlivých politických stran z hlediska jejich image. Zjišťovala také, jaký typ kampaně by sami voliči přivítali.

Charakteristiky kampaně byly rozděleny na lichotivé a nelichotivé. Respondenti k nim měli přiřadit jednu politickou stranu, na jejíž kampaň se charakteristika nejvíce hodí. Mohli uvést i možnost, že se nehodí na žádnou.

Lichotivé charakteristiky:

profesionálně udělaná
přesně odpovídá voličům strany
vtipná

V těchto lichotivých charakteristikách nejvíce zabodovala ČSSD, dále Věci veřejné a TOP 09 (viz graf 1).
 
Nelichotivé charakteristiky:

agresivní
hloupá
nudná
negativní
neviditelná

Nejčastěji uváděli respondenti v nelichotivých charakteristikách kampaně opět ČSSD, na druhém místě ODS a na třetím kampaň Strany zelených (viz graf 2).

Na první pohled by uvedený výsledek mohl svádět k interpretaci, že kampaň ČSSD je profesionálně a na míru voličům udělaná hloupá, agresivní a negativní kampaň. Příčiny toho, že kampaň ČSSD skončila jak v pozitivním, tak v negativním pohledu na prvním místě, souvisí více s polarizací voličů ve vztahu k této straně. Nějaké negativní hodnocení dal kampani ČSSD pouze každý čtvrtý respondent, který jí přiznal alespoň jedno pozitivní hodnocení. Z lidí, kteří kampaň ČSSD hodnotili negativně, přiznal i pozitivní hodnocení pouze každý šestý.

Nejvíce pozitivních a nejméně negativních hodnocení kampaně získaly Věci veřejné Radka Johna a TOP 09 Karla Schwarzenberga.

Jak dopadly kampaně v jednotlivých charakteristikách

1 - Profesionálně udělaná kampaň

V tomto hodnocení nejlépe obstála strana ČSSD, kterou jako nejvíce profesionálně udělanou označilo 20 % respondentů. Nejméně profesionální kampaň je kampaň Strany zelených (viz graf 3).

2 - Přesně odpovídá voličům strany

Nejlépe odpovídá charakteru voličů kampaň levicových stran, které získaly shodně 18 %. I v tomto ukazateli propadla Strana zelených (viz graf 4).

3 - Je vtipná

Téměř polovina respondentů nedokázala nalézt stranu, jejíž kampaň by v sobě měla vtip. Alespoň náznaky vtipnosti kampaně vidí respondenti u SPOZ, Věcí veřejných a TOP09. Na konec pomyslného žebříčku umístili respondenti KDU-ČSL (viz graf 5).

4 - Agresivní

Naopak v agresivitě mají voliči jasno. V míře agresivity vévodí dvě nejsilnější strany, ČSSD a ODS. Ostatní strany následují s velkým odstupem. Nejméně respondentů považuje za agresivní kampaň SPOZ (viz graf 6).

5 - Je hloupá

Jako hloupá kampaň je nejčastěji uváděna kampaň ČSSD, dále ODS, Strany zelených a KSČM. Nejméně hloupá je podle soudu lidí kampaň Věcí veřejných (viz graf 7).

6 - Je nudná

V této charakteristice se na první místo dostala kampaň KDU-ČSL, následovaná Stranou zelených. Nabízí se hypotéza, zda za balancování těchto stran na hranici vstupu do sněmovny není odpovědná nudnost jejich kampaní. I v tomto ukazateli hodnotili lidé jako nejméně nudnou kampaň Věcí veřejných (viz graf 8).

7 - Je negativní

V negativní poloze vnímají lidé nejčastěji kampaň ČSSD a ODS (viz graf 9).

8 - Je neviditelná

Nejméně viditelné jsou kampaně Strany zelených a SPOZ, dále Věcí veřejných a KDU-ČSL (viz graf 10).
 
Ideální volební kampaň z pohledu voličů

Upřednostňovaným typem kampaně je vysvětlování programu. Respondenti by uvítali osobní kontakt a vystupování v médiích. Negativní polohu kampaně požaduje pouze zlomek populace.

Politická strana by měla v rámci kampaně:

Nejvyšší podporu negativní kampani lze vystopovat mezi voliči ČSSD. Zajímavé je, že osobní kontakt výrazně více preferují voliči ČSSD a KSČM (63%), naproti tomu u ODS a TOP 09 je podpora osobnímu kontaktu výrazně nižší (45%). Kontaktní kampaň také preferuje 60 % voličů Věcí veřejných. Nejvyšší podporu vystupování v médiích lze vyčíst z odpovědí voličů ODS, Věcí veřejných a ČSSD. Na propagaci představitelů svých stran nejvíce sázejí voliči dvou největších stran. (viz graf 11)

Informace o výzkumu

Společnost GfK Czech realizovala výzkum vlivu jednotlivých volebních strategií na svém internetovém panelu respondentů. Celkem bylo dotázáno 500 osob starších 18 let, kteří neodmítají jít k volbám. Vzorek byl rozložen do všech věkových skupin od 18 do 69 let. Popisuje názory internetové populace, výsledky lze zobecnit na celou populaci pouze omezeně, voličské chování neinternetové populace může být mírně odlišné.

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2009 dosáhly tržby GfK Group 1,16 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk