Volksbank CZ hospodařila s 60% nárůstem zisku

Hospodářské výsledky Volksbank CZ za 3. čtvrtletí roku 2007

Praha, 23. října 2007 – Pro Volksbank CZ dosud historicky nejúspěšnější rok 2006 bude překonán výsledky, kterých banka dosahuje v roce letošním. Zisk z běžné činnosti před zdaněním přesáhl k 30. září 2007 celoroční výsledek roku 2006 a činí 331 milionů korun, což je o 60 % více než ve stejném období minulého roku.

Počet klientů se zvýšil o více než 28 % na současných 45 000 a zároveň vzrostl objem klientských vkladů vzrostl o 19 %. Trvale vysoké tempo růstu si udržují také cenné papíry ve správě banky, jejichž objem přesáhl 6 miliard korun a zaznamenal tak meziroční nárůst o 71 %. Bilanční suma se zvýšila o 31 % a činí k 30. září 2007 31,9 miliard korun.

Segment firemní klientely významně přispěl k pozitivním výsledkům zejména zvýšeným aktivním a individuálním přístupem ke klientům. Počet klientů vzrostl o 15 % a objem úvěrů se meziročně zvýšil o 7,3 miliardy korun.

„Vynikající výsledky výrazně podpořila také obchodní expanze v oblasti retailového bankovnictví. Volksbank získala 15 000 nových klientů a celkový počet retailových klientů se tak vyšplhal na současných 37 000,“ říká Johann Lurf, předseda představenstva Volksbank CZ, a dodává: „Rychle se rozvíjejí také hypoteční aktivity banky. Počet žádostí o hypoteční úvěry vzrostl o 235 %, objem schválených hypoték za sledované období dosáhl 2,5 miliardy korun. Podporou vynikajících výsledků zmiňovaného segmentu byla i nová emise hypotečních zástavních listů ve výši 700 milionů korun.“

Rozvoj obchodních aktivit banky je podpořen především expanzí vlastní obchodní sítě (čítající
23 poboček a 31 VolksbankShopů) a úspěšnou spoluprácí s externími prodejními sítěmi.

Základní ukazatele hospodaření Volksbank CZ, a.s. ve 3. čtvrtletí 2007

Ú
daje v miliónech Kč

 Ukazatel  30. 9. 2007*  30. 9. 2006  Rozdíl  Index
 BILANČNÍ SUMA  31 887 24 400   7 487  +31%
 Pohledávky za klienty  27 855  18 547  9 308  +50%
 Vklady klientů vč. závazků z dluh. cenných papírů  20 286  17 032  3 254  +19%
Základní kapitál včetně emisního ážia  2 592  1 462  1 130  +77%
 Čistý úrokový výnos  690  463  227  +49%
 Čistý zisk z poplatků a provizí  224  180  45  +25%
 Čistý zisk z finančních operací  27  11  16  +157%
 Zisk za účetní období před zdaněním  331  207  124  +60%
*
 předběžná data
Pozn.: Výnosy z poplatků a provizí a čistý zisk z finančních operací v roce 2006 byly korigovány o přerozdělení kurzových rozdílů dle změny metodiky výpočtu pro rok 2007.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost  Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v červnu roku 2007 8,2 miliardy eur. (Na konci roku 2006 to bylo 6,7 miliardy eur.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 54 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz