Volksbank CZ hospodařila s nárůstem zisku o 86 %

Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2006

Praha, 26. dubna 2007 - Rok 2006 byl pro Volksbank CZ nejúspěšnějším rokem v třináctileté historii působení banky v České republice. Zisk z běžné činnosti po zdanění dosáhl 220 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 86 procent. Počet klientů vzrostl v roce 2006 o téměř 16 procent a objem klientských vkladů se zvýšil o více než 20 procent. Také objem cenných papírů ve správě banky dosáhl 50procentního nárůstu. O téměř 28 procent se navýšila bilanční suma, která dosáhla na konci roku 2006 již 25,414 miliardy korun.

Johann Lurf, předseda představenstva Volksbank CZ, a.s., komentuje ukazatele: „Uplynulý rok znamená v historii banky přelomový milník, který se zapíše mezi nejvýznamnější úspěchy Volksbank za dobu jejího působení v České republice. Nejenže si banka udržela každoroční trend zlepšování výsledků, podařilo se jí navíc dosáhnout enormního nárůstu ve všech obchodních ukazatelích.“

Banka dosáhla výrazných úspěchů v úvěrové oblasti především díky dynamice akvizičních aktivit, u nichž byl zaznamenán 27procentní nárůst.

Volksbank CZ navázala na dobré výsledky předchozího roku v oblasti financování nemovitostí a díky meziročnímu nárůstu objemu poskytnutých úvěrů o 120 procent výrazně překročila plánované cíle. Největší úspěchy zaznamenala banka v oblasti bytové výstavby - úvěrové smlouvy uzavřené v roce 2006 reprezentují 3,7 miliardy korun a 1 500 bytových jednotek.

Také v oblasti retailového bankovnictví dosáhla Volksbank CZ velmi dobrých obchodních výsledků – počet klientů narostl v roce 2006 o téměř 12 procent a překročil hranici třiceti tisíc klientů. Objem obchodní činnosti vzrostl o více než 21 procent.

„K docílení těchto výsledků v oblasti retailu napomohlo především rozšiřování dosavadních externích prodejních kanálů a také posílení hlavního prodejního kanálu banky. Stávající počet osmnácti poboček Volksbank CZ byl do konce roku rozšířen na dvacet dva,“ doplňuje Johann Lurf.

Základní ukazatele hospodaření Volksbank CZ, a.s. v roce 2006

 údaje v tisících Kč        
 Ukazatel  2006  2005  rozdíl  index
 BILANČNÍ SUMA  25 413 608  19 876 631  5 536 977  + 28 %
 Pohledávky za klienty  21 019 691  16 494 751  4 524 940  + 27 %
 Vklady klientů vč. závazků z dluh. cenných papírů  16 842 608  13 970 893  2 871 715  + 21 %
 Základní kapitál včetně emisního ážia  2 031 900  1 035 220  996 680  + 96 %
 Čistý úrokový výnos  654 982  499 528  155 454  + 31 %
 Čistý zisk z poplatků a provizí  107 880  108 885  -1 005  - 1 %
 Čistý zisk z finančních operací  145 184  126 415  18 769  + 15 %
 Zisk za účetní období po zdanění  219 711  118 191  101 520  + 86 %

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Na českém bankovním trhu působí Volksbank od roku 1993. Od 1. ledna 1997 již jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině – činila v roce 2006 6,7 miliardy EUR. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 miliardy EUR.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb ještě významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. V současné době má Volksbank CZ na území České republiky 43 obchodních míst.

Kontakty:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Vilímová

tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
tel.: 543 525 240      
E-mail: vilimova.lucie@volksbank.cz        
www.volksbank.cz  
   
Stance Communications, s.r.o.
Dana Řezníková

Account Director
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809, 602 141 313
E-mail: dana.reznikova@stance.cz
www.stance.cz