Volksbank CZ jde do nového roku s elektronickými výpisy

Praha, 4. ledna 2010 – Od ledna roku 2010 si mohou klienti Volksbank CZ sjednat předávání bankovních výpisů novým způsobem, a to elektronicky prostřednictvím služby Internet banking. Takzvaný elektronický výpis, neboli eVýpis, je dostupný zdarma a je plnohodnotným dokladem, který klientovi umožňuje snazší a bezpečný přístup ke kompletnímu přehledu transakcí na jeho účtu.

„eVýpis je další možností výpisu z účtu a rozšiřuje dosavadní způsoby předání přes Infoterminál nebo poštou. Z našeho pohledu se jedná o moderní a rychlou formu zjišťování přehledu o pohybech na účtu,“ přibližuje novou službu Petr Žibřid, ředitel marketingu a komunikace Volksbank CZ. „Nejedná se pouze o výpis dat z internetového bankovnictví, ale o plnohodnotný a graficky přehledně zpracovaný výpis ve formátu PDF,“ dodává Petr Žibřid.

Elektronický výpis si může sjednat každý klient, který má uzavřenu smlouvu o Internet bankingu. Klientovi je dostupný kdykoli po přihlášení do internetového bankovnictví v menu Elektronický archiv. Uživatel si může výpis zobrazit, uložit nebo vytisknout, výpis se zobrazuje ve formátu PDF.

Více informací na www.volksbank.cz

Informace pro média:


VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v prosinci 2008 14,7 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 57 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk