Volksbank CZ nabízí úvěr v rámci programu ZÁRUKA od ČMZRB

Začátkem června 2009 uzavřela Volksbank CZ s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) dohodu o spolupráci v rámci programu ZÁRUKA. Malí a střední podnikatelé včetně fyzických osob podnikatelů nyní mohou při žádosti o investiční a provozní úvěry u Volksbank využít podporu formou zvýhodněných záruk. Ty jsou podporovány z prostředků strukturálních fondů EU i státního rozpočtu.

„V dnešní době jsou banky při poskytování úvěrů obezřetnější a mezi důležité faktory, které rozhodují o tom, zda úvěr poskytnou, patří právě i zajištění úvěru. Akceptace záruk ČMZRB je proto jedním z kroků, jak klientům cestu k úvěru usnadnit,“ komentuje podpis smlouvy Renáta Brabcová, SME Business Development Manager z Volksbank CZ. „Nespornou výhodou pro klienta je také příznivá cena záruky, a to pouze 0,1 % ročně z výše záruky,“ dodává.

Program ZÁRUKA se vztahuje na investiční úvěry a úvěry na financování zásob pro podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Uzavřená dohoda umožňuje podnikatelům získat záruku v průběhu několika dnů po podání žádosti. V rámci M-záruky je výše zaručovaného investičního úvěru 5 mil. Kč, výše zaručovaného provozního úvěru až 20 mil. CZK, maximální doba trvání patnáct let. Výše záruky je poskytována až do 70 % jistiny zaručovaného úvěru. Zaručovaný úvěr musí být určen na financování projektu, který má charakter ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který lze v rámci stanoveného programu podpořit.

Kromě M-záruk Volksbank CZ klientům žádajícím o úvěr uznává i S-záruky ČMZRB, které nejsou limitovány výši úvěru a jsou poskytovány až do výše 80 % zaručovaného úvěru. Cena za záruku činí 0,1 až 0,3 % p.a. z výše záruky.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v prosinci 2008 14,7 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 57 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz