Volksbank CZ narostl v roce 2010 čistý zisk o 46 procent

Volksbank CZ v roce 2010 navázala na pozitivní vývoj předchozích let. Čistý zisk banky vzrostl o 46 % na 271 milionů korun. Zisk před zdaněním činil na konci roku 345 milionů Kč. Bilanční suma se přiblížila 50 miliardám korun. Kapitálová přiměřenost, která se udržela nad hranicí 14 %, patří k nejvyšším v bankovním sektoru a potvrzuje dlouhodobou stabilitu banky.

Nárůst objemu klientských vkladů o 15 % na 35 miliard korun a 7% nárůst počtu klientů jsou výsledkem významného posílení obchodních aktivit v uplynulém roce. Úvěrové portfolio banky překročilo na konci roku částku 39 miliard korun.

„Dlouhodobou vizí Volksbank CZ je dosahovat úspěchu společně s klienty a podporovat je v jejich růstu a rozvoji. Proto se chceme v roce 2011 soustředit na posilování regionálních kompetenčních center. Další rozvoj prodejních míst bude směřován do klientských segmentů střední a vyšší privátní klientely. Naše pozornost se v budoucnu kromě již stabilní větší korporátní klientely zaměří také na vybrané segmenty podnikatelů a malých a středních firem,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci před-seda představenstva Volksbank CZ Libor Holub.

Banka se zaměří také na rozvoj produktové oblasti pro retailovou klientelu. „I nadále chceme vyvíjet a inovovat depozitní produkty pro retail. V uplynulém roce jsme klienty oslovili nabídkou dvouletého termínovaného vkladu s bonusem a možností založit si spořicí účet on-line přes internet,“ dodal Libor Holub.

V oblasti depozitních obchodů v segmentu firemní klientely Volksbank CZ zaznamenala znovu velmi úspěšný rok, neboť jejich objem vzrostl v prosinci 2010 oproti stejnému období předchozího roku o téměř 30 %. Počet klientů firemní klientely se zvýšil o 12 %. V oblasti výnosů bylo oproti roku 2009 dosaženo více než 13% růstu. Úvěrové obchodování firemní klientely vzrostlo v meziročním srovnání téměř o 9 %.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v prosinci 2010 13,7 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz