Volksbank CZ: objem klientských vkladů vzrostl v roce 2009 na 30 miliard korun

Hospodářské výsledky Volksbank CZ za rok 2009

Praha, 28. dubna 2010 – Také v roce 2009 dosáhla Volksbank CZ pozitivních hospodářských výsledků. Zisk z běžné činnosti po zdanění činil 185 milionů Kč, bilanční suma ve výši 47,6 miliardy Kč se udržela na úrovni předchozího roku. Významným prvkem potvrzujícím stabilitu banky je kapitálová přiměřenost, která překročila hranici 15 % a patří tak k nejvyšším v českém bankovním sektoru. Volksbank získala v uplynulém roce 15 tisíc nových klientů.

Objem klientských vkladů v uplynulém roce vzrostl o více než 11 % na 30 miliard Kč, a to zejména zásluhou kvalifikovaného poradenství obchodníků banky a díky rozšíření depozitní produktové nabídky. I navzdory snížené tržní poptávce dosáhl objem nově poskytnutých úvěrů 5,4 mld. Kč. Na konci roku celkové úvěrové portfolio banky překročilo částku 38 miliard Kč.

„V kontextu poklesu hospodářství České republiky, nesymetricky klesajících úrokových sazeb a s tím spojeným zvýšeným rizikem se jedná o velmi uspokojivý výsledek. Hlavní příčinou nižšího zisku byl pokles čistých úrokových výnosů. Úvěrové riziko má Volksbank v dlouhodobém časovém horizontu pod kontrolou, náklady na tvorbu opravných položek byly oproti plánu na rok 2009 nižší. Pozitivní vliv na výsledky měla i důsledná kontrola a řízení nákladů,“ okomentoval výsledky Johann Lurf, předseda představenstva Volksbank CZ, a dodal: „Volksbank i v roce 2009 potvrdila svou stabilní pozici na českém bankovním trhu a výkonnost, která stojí na dlouhodobém partnerství s klienty.“

Dlouhodobý vývoj základních ukazatelů dokazuje, že Volksbank CZ stabilně roste. Od roku 2005 banka více než zdvojnásobila objem úvěrů, depozit i celkové výnosy. Za těmito výsledky stojí důvěra klientů, klientsky orientovaný přístup zaměstnanců a podpora akcionářů.

Skupina Volksbank International, do které Volksbank CZ spolu s bankami v devíti dalších zemích střední a východní Evropy patří, zaznamenala v uplynulém obchodním roce zisk z běžné činnosti ve výši 47,5 miliónů euro.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v prosinci 2009 13,9 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 57 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz