Volksbank CZ od února s novou PR agenturou

Praha, 2. února 2007 -  Volksbank CZ, a.s. zahájila od února 2007 spolupráci s novou PR agenturou Stance Communications.

Koncem minulého roku vyhlásila Volksbank CZ, po více jak dvouleté spolupráci s PR agenturou Crest Communications, výběrové řízení, v rámci kterého byly osloveny agentury AMI Communications, Bílý Medvěd Public Relations, Crest Communications, Pleon Impact a Stance Communications. Z celkového počtu pěti oslovených agentur se poptávkového řízení zúčastnily tři.

„Stance Communications kromě plnohodnotného splnění zadaných požadavků zároveň nejlépe vystihla a iniciativně zpracovala potřeby Volksbank. V průběhu minulých dvou let jsme se soustřeďovali spíše na zviditelnění značky Volksbank CZ na českém trhu. Nyní se chceme více zaměřit na produktové PR a v tom by nám vybraná agentura měla pomoci,“ říká Ing. Petr Žibřid, ředitel marketingu Volksbank CZ.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Na českém bankovním trhu působí Volksbank od roku 1993. Od 1. ledna 1997 již jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině – činila v listopadu roku 2006 6,1 miliardy EUR. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 mld. EUR.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb ještě významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. V současné době má Volksbank CZ 33 obchodních míst.

Kontakty:
Stance Communications, s.r.o.
Dana Řezníková
Account Director  
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809, 602 141 313
E-mail: dana.reznikova@stance.cz
www.stance.cz

Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Vilímová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
tel.: 543 525 240
E-mail: vilimova.lucie@volksbank.cz
www.volksbank.cz