Volksbank CZ se chová ke klientům férově

Praha, 7. února 2008 – Prvního ledna tohoto roku přistoupila Volksbank CZ ke standardu České bankovní asociace č. 19/2005 – Kodexu chování mezi bankami a klienty (dále jen „Kodex“). K implementaci všech ustanovení Kodexu se Volksbank zavázala nejpozději do konce října 2008, banka však řadu podmínek Kodexu splňuje již nyní.
 
„Cílem banky je poskytovat klientům pravdivé a přesné informace ve srozumitelné a přehledné podobě a tento cíl je plně v souladu s Kodexem,“ říká Petr Žibřid, ředitel Marketing & Communication Volksbank CZ, a dodává: „Přistoupením ke Kodexu tento cíl veřejně deklarujeme. Banka průběžně realizuje opatření, která umožní klientovi například lépe porozumět bankovním službám nebo si snadno zjistit,  jaký servis může na pobočce očekávat ještě dříve, než ji skutečně navštíví.“

Příprava na praktickou aplikaci Kodexu chování mezi bankami a klienty, ke které v rámci Volksbank CZ plně dojde nejpozději do 31. října 2008, bude mít za následek například úpravu struktury webových stránek, reklamních letáků a přehlednější prezentaci sazebníku banky na internetu. Volksbank CZ se jeho přijetím mimo jiné zavazuje ke kvalitnímu a včasnému informování klienta, ke srozumitelnosti a pravdivosti propagačních a reklamních materiálů nebo transparentnosti a přehlednosti služeb.

Další informace naleznete na www.volksbank.cz.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v listopadu roku 2007 9,9 miliardy eur. (Na konci roku 2006 to bylo 6,7 miliardy eur.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 54 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz