Volksbank CZ: snazší přístup k dotacím je reálný

Praha, 15. října 2009 – Od poloviny října 2009 se partnerem Volksbank CZ stala mezinárodní konzultační společnost EUFC CZ s.r.o. Společná kooperace obou společností je zaměřena na klienty Volksbank, kteří mají zájem o novinky, poradenství a přípravu projektů v oblasti dotací ze Strukturálních fondů Evropské unie.

„Díky spolupráci Volksbank a EUFC získají naši stávající i potenciální klienti možnost bezplatného poradenství a konzultace svého investičního záměru právě v kontextu s dotací,“ vysvětluje Renáta Brabcová, SME Business Development Manager Volksbank CZ, a dodává: „Související hodnotou této spolupráce je nabídka úvěrových příslibů a úvěrů na spolufinancování, které klient Volksbank jako žadatel o dotaci může využít, pokud nedisponuje dostatečnými prostředky k realizaci projektu. O poskytnutí úvěru rozhoduje Volksbank s ohledem na rizikový profil každého žadatele.“

Volksbank EU program je určen pro podnikatele, malé a střední podniky a subjekty veřejného sektoru. „Věříme, že naše klienty zaujme i služba pravidelného a cíleného poskytování informací a rad z oblasti evropských fondů tak, aby v případě potřeby mohli dotaci na realizaci konkrétního projektu získat,“ doplňuje Renáta Brabcová. 

Kromě úvěrových produktů mohou klienti využít také Speciálního konta pro EU z nabídky Volksbank.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v prosinci 2008 14,7 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 57 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz