Volksbank CZ vydává emisi hypotečních zástavních listů

Volksbank CZ vydává novou čtyřletou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v objemu
1 miliardy korun, s fixní sazbou kuponu kótovanou na BCPP. Jedná se v pořadí již o desátou emisi HZL Volksbank CZ. Její splatnost je v říjnu 2016.

„Emisí hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu Volksbank se čtyřletou dobou splatnosti a s fixní sazbou nabízíme zájemcům o investici do HZL dlouhodobě jisté výnosy. Historicky nejvyšší objem emise svědčí i o naší navyšující se aktivitě v oblasti hypotečních úvěrů,“ uvádí Pavel Barták, vedoucí oddělení hypotečních zástavních listů Volksbank CZ. Základní prospekt, včetně emis-ního dodatku, je k dispozici v sídle emitenta a na internetových stránkách www.volksbank.cz.

Hypoteční zástavní listy jsou atraktivní z hlediska stability výnosu. Jedná se o bezpečné cenné papíry, a to díky dvojímu krytí – zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů.
HZL jsou volně převoditelné a lze s nimi lze obchodovat i před datem splatnosti.

Emisní podmínky:

ISIN: CZ0002002611
Objem emise: 1 000 mil. Kč
Sazba kuponu: 3,2 % p.a.
Emisní kurz k datu emise: 101,87 %
Podoba: zaknihovaná
Forma: na doručitele
Datum emise: 11. 10. 2012
Splatnost emise: 11. 10. 2016
Nominální hodnota: 1 Kč

Informace pro média:

Na českém trhu působí Volksbank od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG s hlavním a jediným akcionářem Sberbank (Bank of Russia). Volksbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.

Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní charakter.

Pro více informací kontaktujte: