Volksbank CZ vydává emisi hypotečních zástavních listů

Volksbank CZ vydává novou pětiletou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v objemu
300 milionů korun, s půlroční variabilní sazbou kuponu, kótovanou na BCPP. Jedná se v pořadí již o devátou emisi HZL Volksbank CZ. Její splatnost je v březnu 2017.

„Další emisí hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu Volksbank nabízíme zá-jemcům o investici do HZL dlouhodobé výnosy odvozené od 6 měsíční sazby PRIBOR,“ uvádí Pavel Barták, vedoucí oddělení HZL Volksbank CZ. Emisi HZL schválila Česká národní banka dne 16. února 2012 a základní prospekt, včetně emisního dodatku, je k dispozici v sídle emitenta a na internetových stránkách www.volksbank.cz.

Hypoteční zástavní listy jsou atraktivní z hlediska stability výnosu. Jedná se o bezpečné cenné papíry z důvodu dvojího krytí – zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů. HZL jsou volně převoditelné, tudíž s nimi lze obchodovat i před datem splatnosti.

Emisní podmínky:
ISIN      CZ0002002454
Objem emise      300 mil. Kč
Sazba kuponu      Variabilní 6M PRIBOR + 2 % p.a.
Emisní kurz k datu emise      102,30 %
Podoba      zaknihovaná
Forma      na doručitele
Datum emise      22. 3. 2012
Splatnost emise      22. 3. 2017
Nominální hodnota      1 Kč

Informace pro média:

Informace pro média:

Na českém trhu působí Volksbank od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG s hlavním a jediným akcionářem Sberbank (Bank of Russia). Volksbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.

Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní charakter.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz