Volksbank CZ vydává emisi hypotečních zástavních listů

Praha, 25. září 2007 – Volksbank CZ dnes vydává novou pětiletou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v objemu 700 milionů korun a sazbou kuponu 5,40 % ročně. Tato v pořadí třetí emise HZL Volksbank CZ bude poprvé kótována na pražské Burze cenných papírů. Její splatnost je v září 2012.

„Emise hypotečních zástavních listů je standardním nástrojem hypotečních bank k refinancování úvěrů. Kótací těchto dluhopisů na Burze cenných papírů Volksbank opět posílila renomé banky poskytující hypoteční úvěry,“ uvedl Pavel Barták, vedoucí oddělení HZL Volksbank CZ. Emisi HZL schválila Česká národní banka dne 14. srpna 2007 a prospekt je k dispozici v sídle emitenta a na internetových stránkách www.volksbank.cz.

Hypoteční zástavní listy jsou atraktivní z hlediska výnosu, nebo? jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud jsou kryty hypotečními úvěry na nemovitosti. Jedná se o bezpečné cenné papíry z důvodu dvojího krytí – zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů. HZL jsou volně převoditelné, tudíž s nimi lze obchodovat i před datem splatnosti.

Emisní podmínky:

 ISIN  CZ0002001159
 Objem emise  700 mil. Kč
 Sazba kuponu  5,40 % p.a.
 Emisní kurz k datu emise  105,51 %
 Podoba  zaknihovaná
 Forma  na doručitele
 Datum emise  25. 9. 2007
 Splatnost emise  25. 9. 2012
 Nominální hodnota  10 000 Kč

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – činila v roce 2006 6,7 miliardy eur. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 miliardy eur.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 53 obchodních míst.


Kontakt:
Volksbank CZ, a.s.    
Ing. Lucie Hálová    
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno   
tel.: 543 525 240    
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
www.volksbank.cz 

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová

Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz   
www.stance.cz