Volksbank CZ vydává emisi tříletých hypotečních zástavních listů

Praha, 7. dubna 2010 – Volksbank CZ dnes vydává novou, poprvé tříletou, emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v objemu 500 milionů korun a sazbou kuponu 3,50 % ročně. V celkovém součtu emisí HZL, které Volksbank CZ dosud vydala, se jedná již o šestou. Její splatnost je v dubnu 2013.

„První emisí tříletých hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu Volksbank rozšiřu-je svoji nabídku cenných papírů i pro zájemce požadující kratší splatnost svých investic,“ uvádí Pavel Barták, vedoucí oddělení HZL Volksbank CZ. Emisi HZL schválila Česká národní banka 15. března 2010 a základní prospekt včetně emisního dodatku je k dispozici v sídle emitenta a na internetových stránkách www.volksbank.cz.

Hypoteční zástavní listy jsou atraktivní z hlediska stability výnosu. Jedná se o bezpečné cenné papíry z důvodu dvojího krytí – zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů. HZL jsou volně převoditelné, tudíž s nimi lze obchodovat i před datem splatnosti.

Emisní podmínky si můžete stáhnout ZDE.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v září 2009 14,4 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má v České republice 57 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk