Volksbank CZ výrazně posiluje v oblasti financování bytových družstev

Praha, 24. srpna 2011 – Volksbank CZ dosáhla v prvním pololetí roku 2011 významného nárůstu v segmentu financování bytových družstev a společenství vlastníků. Objem úvěrů v této klíčové oblasti meziročně vzrostl o 125 % na téměř 2 miliardy korun. Důvodem posilování pozice banky v tomto segmentu je především výrazný růst poskytnutých úvěrů na revitalizace bytových domů a na privatizace bytového fondu obcí a státu a také akvizice nových klientů z oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

„Počet klientů meziročně vzrostl o více než 47 %, u objemů vkladů jsme zaznamenali 62% nárůst,“ uvedl Petr Merta, ředitel segmentu bytových družstev, a dodal: „Uvedený nárůst je způsobený kvalitní nabídkou naší banky a úvěry šitými na míru a věřím, že i dobrými zkušenostmi, které s námi zákazník má u jiných služeb bankovního charakteru.“

Zisk Volksbank CZ vzrostl meziročně o 60 % a činí v polovině roku více než 200 mil. Kč. Bilanční suma překročila 51 mld. Kč, což znamená 7% meziroční nárůst.

Tento pozitivní trend zaznamenala také mateřská společnost Volksbank International (VBI). Skupina VBI oznámila v prvním pololetí roku 2011 hospodářský výsledek ve výši 20,8 mil. EUR. Zisk po zdanění činil na konci června 14,8 mil. EUR. Opravné položky VBI se oproti druhému pololetí 2010 výrazně snížily o 36,7 %. Výnosová základna zůstává stabilní na úrovni 245 mil. EUR. Výnosy z provizí vzrostly o 2,5 % na rekordní hodnotu 40,1 mil. EUR. Výsledky hospodaření VBI za červenec letošního roku tento pozitivní vývoj potvrzují.

Informace pro média:

Volksbank CZ, a.s.

Na českém trhu působí Volksbank od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI). Volksbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.

Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní charakter.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz