Volksbank CZ zaplnila média soutěží s Kontem RYBIČKA

Praha, 20. září 2007 – Volksbank CZ ve spolupráci s PR agenturou Stance Communications zrealizovala na podporu prodeje svého produktu Konto RYBIČKA čtyři soutěže, které se zaměřují na média určená pro děti a rodiče. Ceny do soutěží věnuje Volksbank CZ a jsou jimi balíčky skládající se z voucherů na založení kont (RYBIČKA, FIT a STYL) a dárků pro školáky.

„Chtěli jsme oslovit skupinu čtenářů, která se s našimi produkty setkává jen okrajově,“ uvádí Petr Žibřid, ředitel marketingu Volksbank CZ, a dodává: „Forma soutěže, v níž cenami byly školní pomůcky – brašna, penál, box na svačinu, vak na cvičební úbor a jiné, zaměřená přímo na rodiče a jejich děti se ukázala jako nejvhodnější varianta pro oslovení této cílové skupiny.“

Na cenách jsou loga Volksbank i Konta RYBIČKA. Soutěže vyšly v zářijových číslech časopisů Betynka, Rodiče, Sluníčko a Žena+. Kampaň doplnil autorský článek Petra Žibřida s názvem „Vaše dítě, výchova a peníze“, který bude publikován zejména v lifestylových médiích.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – činila v roce 2006 6,7 miliardy eur. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 miliardy eur.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 53 obchodních míst.


Kontakty:
Volksbank CZ, a.s.    
Ing. Lucie Hálová
   
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno   
tel.: 543 525 240    
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
www.volksbank.cz   

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová

Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz  
www.stance.cz

verze pro tiskverze pro tisk