Volksbank Invest – první podílový fond Volksbank v českých korunách

Praha, 26. dubna 2007 – Ve spolupráci se sesterskou investiční společností Volksbank Invest KAGmbH připravuje Volksbank CZ pro své klienty nový korunový dluhopisový fond investující do dluhopisů českých i zahraničních emitentů vydaných výhradně v českých korunách.

„Fond bude investovat pouze do dluhopisů, které byly vydány                        v českých korunách bez ohledu na geografické hranice. Majetek fondu budou tvořit převážně likvidní dluhopisy bonitního investičního stupně,“ informuje o novému produktu Johann Lurf, předseda představenstva Volksbank CZ, a.s., a dodává: „Založením dluhopisového fondu v českých korunách budeme moci nabízet vlastní fond pro konzervativní investory. Společnost Volksbank Invest nedávno dosáhla jak v Rakousku, tak také v Německu několika prvních míst v hodnocení Standard&Poors za vynikající management fondu.“

Fondy Volksbank Invest představují v dlouhodobém investičním horizontu vhodnou formu zhodnocení peněžních prostředků na kapitálových trzích již při nízké počáteční investici. Investiční program „Volksbank Invest“ je určen pro ty klienty, kteří hledají alternativu k investování přímo do jednotlivých cenných papírů, jako jsou akcie a dluhopisy. Program umožňuje jednorázové i pravidelné spoření do podílových fondů a zajistí tak vyšší zhodnocení než u klasických bankovních vkladů. Klient si sám zvolí podílový fond, který bude nejvíce odpovídat jeho požadavkům ohledně rizika a délky spoření. Samozřejmostí v této oblasti je také kvalifikované poradenství.

Společnost Volksbank Invest se pravidelně umís?uje na předních místech v hodnocení renomovaných ratingových společností, např. Standard & Poor´s Awards, Lipper Fund Award nebo Ocenění fondů fondů.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Na českém bankovním trhu působí Volksbank od roku 1993. Od 1. ledna 1997 již jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině – činila v roce 2006 6,7 miliardy EUR. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 mld. EUR.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb ještě významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. V současné době má Volksbank CZ 43 obchodních míst.

Kontakty:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Vilímová

tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
tel.: 543 525 240      
E-mail: vilimova.lucie@volksbank.cz        
www.volksbank.cz     

Stance Communications, s.r.o.
Dana Řezníková

Account Director
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809, 602 141 313
E-mail: dana.reznikova@stance.cz
www.stance.cz