Volksbank přináší komplexní řešení pro malé a střední firmy

Praha, 19. května 2008 - Volksbank CZ spustila v květnu kampaň zaměřenou na malé a střední podniky. Cílovým skupinám nabízí zvýhodněnou nabídku vedení firemního účtu s kontokorentem s úrokovou sazbou 6,97 % p.a. garantovanou na období jednoho roku v rámci programu „Komplexní řešení pro malé a střední firmy“. Bonusová nabídka čtyř produktů (KONTOÚVĚR, INVESTIČNÍ ÚVĚR, TREASURY LIMIT a GARANČNÍ LINKA) je doplněna bankovními službami na jeden rok zdarma a je platná do 31. srpna 2008.

„Na základě našich dlouhodobých zkušeností víme, že jeden uniformní produkt, jak jej banky obvykle nabízejí, není pro menší podniky ideální, nebo? nemusí být vždy flexibilní a plně uspokojovat jejich potřeby,“ říká Petr Žibřid, ředitel Marketing & Communication Volksbank CZ, a dodává: „Proto jsme se rozhodli oslovit malé a střední firmy komplexním „řešením“ skládajícím se ze čtyř samostatných produktů, kterými jsou KONTOÚVĚR, INVESTIČNÍ ÚVĚR, TREASURY LIMIT a GARANČNÍ LINKA.“

Pokud si zájemci v době trvání akční nabídky kterýkoli ze čtyř produktů v rámci Komplexního řešení pro malé a střední firmy sjedná, získá navíc soubor doplňkových bankovních služeb na jeden rok zdarma:
 běžný účet v korunách nebo v jiné měně se zvýhodněným pásmovým úročením
 přímé bankovnictví (Internet banking, Phone banking, Homebanking)
 služební platební karta typu MasterCard Business nebo VISA Business
 měsíční výpis z účtu (poštou, infoterminál)
 program transakčních poplatků – Tarif PREMIUM

Reklamní kampaň, která je poslední ze tří stěžejních mediálních komunikačních aktivit Volksbank CZ plánovaných na jaro a léto 2008, bude podporována především prostřednictvím tiskové reklamy, rozhlasovými spoty a internetovými bannery, které doplní také aktivity přímého marketingu. K produktu Volksbank vytvořila také speciální internetové stránky www.kontouver.cz

Více informací naleznete na www.kontouver.cz.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v roce 2007 10,7 miliardy eur. (Na konci roku 2006 to bylo 6,7 miliardy eur.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 54 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk