Volksbank rozšířila nabídku přímého bankovnictví o Phone banking

Praha, 28. června 2007 – Volksbank CZ rozšířila od 25. června 2007 svou nabídku kanálů pří-mého bankovnictví o službu Phone banking. Telefonní bankovnictví je možné sjednat samo-statně k běžnému účtu za měsíční poplatek 39 korun. Od srpna 2007 ho bude Volksbank nabí-zet klientům zdarma v rámci balíčků jako alternativu k internetovému bankovnictví.

„Phone banking – telefonní bankovnictví Volksbank – nabízí pohodlné ovládání účtu a získání důleži-tých informací jednoduše po telefonu,“ říká Petr Žibřid, ředitel marketingu Volksbank CZ, a dodává: „Nabídka Volksbank je skvělou volbou, jak si usnadnit život a zároveň ušetřit čas i peníze.“

Pomocí telefonního bankovnictví Volksbank může klient získat informace o pohybech a zůstatku na svém účtu, zadávat platební příkazy a zahraniční platby, informovat se o platební kartě, jejím limitu     a platnosti, či o poskytnutých úvěrech. Může také založit, změnit nebo zrušit trvalý příkaz či termíno-vaný vklad. Klient se přes Phone banking dostane k informacím o produktech a službách Volksbank nebo sledovat aktuální kurzový lístek.

Služba Phone banking je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím běžného či mobilního telefonu. Na bezplatné lince 800 133 444 může klient provádět bankovní operace s pomocí telefonního bankéře   (v pracovních dnech od 8 do 19 hodin) nebo si zvolit požadovanou službu v nabídce hlasového stro-mu (non-stop).

Autentizace klienta pro aktivní ovládání účtu (zadávání transakcí) prostřednictvím služby Phone ban-king probíhá pomocí ID a PIN tónovou volbou přímo na telefonním přístroji (používání Phone banking je proto možné pouze z telefonu s tónovou volbou DTMF). Každá transakce je navíc certifikována prostřednictvím jednorázového transakčního hesla TAN.

Více informací o Phone banking na www.volksbank.cz.

Volksbank CZ, a.s.       
Ing. Lucie Vilímová       
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.    
Heršpická 5, 658 26 Brno      
tel.: 543 525 240       
E-mail: vilimova.lucie@volksbank.cz    
www.volksbank.cz      

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová

Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
tel.: 224 810 809
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
www.stance.cz

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993. Od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (
www.vbi.at). Bilanční suma dceři-ných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, v České republice, v Chorvatsku, v Maďarsku, v Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – činila v roce 2006 6,7 miliardy eur. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 miliardy eur.)
Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střed-ní firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb vý-znamně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 48 obchodních míst.