Voltěch Benda, senior ekonom ING Commercial Banking ČR

Vojtěch BENDA - životopis

Senior Economist ING Commercial Banking CR
senior ekonom ING Commercial Banking ČR

Vojtěch Benda pracuje v ING Commercial Banking jako senior ekonom od listopadu 2006.

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (1993 – 1999). V posledním roce studia nastoupil do České národní banky jako referent do Sekce měnové. V posledních třech letech zastával v ČNB pozici hlavního analytika. Zabýval se makroekonomickými analýzami a prognózami české ekonomiky.

Během svého působení v ČNB Vojtěch Benda absolvoval zahraniční odborné stáže věnované měnové politice a analytickým metodám, například seminář při MMF ve Vídni na téma Makroekonomická analýza a politika, Mezinárodní měnový seminář v Banque de France v Paříži nebo seminář zaměřený na užití časových řad a prognózování v Banca d’Italia/EABCN v Římě.

vojtech.benda@ing.cz
ING Commercial Banking